Sökning: "jargong"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet jargong.

 1. 1. Utmanad ordning? En studie av kön och jämställdhetsarbete i den svenska gruvindustrins arbetsorganisationer

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå University of Technology

  Författare :Lisa Ringblom; Luleå tekniska universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; kön; jämställdhet; jämställdhetsarbete; organisation; industriorganisation; arbete; industriarbete; gruvarbete; teknik; intersektionalitet; humor; jargong; Arbetsvetenskap; Human Work Sciences;

  Sammanfattning : Män, maskulin symbolik och hårt manuellt arbete har länge präglat gruvan som arbetsplats. Samtidigt som detta fortfarande existerar, är idag allt fler gruvarbetare kvinnor, jämställdhetsarbete beskrivs som prioriterat samt att ny teknik och nya arbetssätt implementeras. LÄS MER

 2. 2. Etnifierade polispraktiker. Hur etnicitet görs i polisers vardag

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå University of Technology

  Författare :Daniel Görtz; Lund University.; Lunds universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; police; policing; ethncity; ethnomethodology; ethnography;

  Sammanfattning : This thesis analyzes how ethnicity is accomplished in the work of Swedish police officers. It draws on ethnographic data from participant observations and field interviews in Malmö and its theoretical framework is primarily based on ethnomethodology. LÄS MER

 3. 3. Ordningsmakter inom ordningsmakten Diskurskamp, dilemman och motstånd i blivande polisers samtal om mångfald

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Malin Wieslander; Karlstads universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogiskt arbete; Educational Work; diversity; police; policing; discourse; dilemma; resistance; categorization; culture; ethnicity; religion; jargon; humour; prejudice; profiling; discursive psychology; interpretative repertoire; positioning; discursive devices; ideological dilemma; mångfald; polisen; diskurs; dilemma; motstånd; kategorisering; kultur; etnicitet; religion; humor; fördomar; profilering; diskursiv psykologi; tolkningsrepertoar; positionering; språkliga resurser; ideologiska dilemman;

  Sammanfattning : BaksidestextOrdningsmakter inom ordningsmakten visar hur mångfald, med fokus på kultur, religion och etnicitet, ges skilda betydelser i blivande polisers samtal och att det pågår en kamp om hur samhällets mångfald ska förstås i relation till polisens sammansättning och arbete.Kampen mellan diskurser är vare sig en ny kamp eller exklusiv för polisen. LÄS MER