Sökning: "Martin Möller"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Martin Möller.

  1. 1. For the Benefit of Everyone? : Explaining the Significance of Swedish Public Housing for Urban Housing Inequality

    Detta är en avhandling från Malmö University

    Författare :Martin Grander; Malmö University.; Malmö University.; [2018]
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Housing; Inequality; Social Housing; Universalism; Discretion; Structures of Housing Provision; Public Housing; Housing Regimes;

    Sammanfattning : Housing has a special place in the Swedish welfare state. Ever since Gustav Möller, Minister for Social Affairs, in 1945 was handed the result of Bostadssociala utredningen, a state investigation on housing from a social perspective, housing has been a bearing pillar in the Swedish ‘Folkhem’. LÄS MER