Sökning: "Margareta Suber"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Margareta Suber.

 1. 1. Kärleken utan namn Identitet och (o)synlighet i svenska lesbiska romaner

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet

  Författare :Liv Saga Bergdahl; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Lesbian literature; lesbian novels; Swedish literature; identity; in visibility; closet; secrecy; coming out; openness; 1930s; Margareta Suber; Agnes von Krusenstjerna; Karin Boye; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study representations of identity and (in)visibility in Swedish lesbian novels written in the 1930s, and to provide a summary of Swedish lesbian literature up to the early 21st century. This study has been done through a close reading primarily of Charlie by Margareta Suber (1932), Fröknarna von Pahlen by Agnes von Krusenstjerna (1930–1935) and Kris by Karin Boye (1934). LÄS MER

 2. 2. Ungkarlsflickor, kamrathustrur och manhaftiga lesbianer : Modernitetens litterära gestalter i mellankrigstidens Sverige

  Detta är en avhandling från Eslöv : Symposion Brutus Östlings bokförlag

  Författare :Kristina Fjelkestam; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; female writers; interwar period; contemporaneous novels; Swedish literary history; gender studies; cultural studies; the New Woman; new women; litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : Women´s emancipation created and was created by modernity. During the Swedish interwar period this process was depicted in contemporaneous novels written by and about women. These novels make up about three per cent of the fictional prose published at the time, but they still constitute a blind spot in Swedish literary history. LÄS MER