Sökning: "Lisbeth Amhag"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Lisbeth Amhag.

 1. 1. Mellan "jag" och andra. Nätbaserade studentdialoger med argumentering och responsgivning för lärande

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Lisbeth Amhag; Malmö University.; Malmö University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; distributed learning environments; web-based dialogues; learning communities; computer-mediated communication; interactive learning environments; cooperative collaborative learning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; Cooperative collaborative learning; Computer-mediated communication; Distributed learning environments; Interactive learning environments; Learning communities;

  Sammanfattning : Avhandlingen handlar om kvaliteten i studenters nätbaserade argumentering och responsgivning. Handlar det om vardagssamtal eller vetenskapliga diskussioner? Syftet är att undersöka om och i så fall hur studenters skriftliga, asynkrona dialoger bidrar till utveckling av kollektivt och individuellt lärande i en nätbaserad akademisk kontext. LÄS MER

 2. 2. Potentialen och rösterna i nätbaserade dialoger : Dialogiska och medierande redskap för lärande

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Lisbeth Amhag; Malmö University.; Malmö University.; [2009]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; dialog; samspel och lärande; datorstött samarbetslärande; nätbaserat lärande; kollektivt lärande; interaktivt lärande; lärande kommunikation;

  Sammanfattning : Under det senaste decenniet har allt fler lärosäten över hela världen arrangerat distansutbildningar eller campusbundna kurser som helt eller delvis är organiserade med hjälp av nätbaserade lärmiljöer. Nätbaserade kurser har därmed blivit vanliga och viktiga mediala arenor inom högre utbildning, såväl i distansutbildningar som i campusbundna kursmoment. LÄS MER