Sökning: "Lars-magnus Engström"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden Lars-magnus Engström.

 1. 1. Fysisk aktivitet under ungdomsåren

  Författare :Lars-Magnus Engström; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Upplevelser och lärande i äventyrssport och skola

  Författare :Johan Arnegård; Lars-Magnus Engström; Torgny Ottosson; Gymnastik- och idrottshögskolan; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; adventure sports; risk sports; extreme sports; outdoor life; sportification process; leisure time culture; climbing; flow; habitus; learning; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The physicality of sports and outdoor life offers great opportunities for intensive experiences – participants ”feel” the happening in their bodies. As well as looking upon physical activity mainly as something instrumental, as for example in competitive sports and exercise culture, other aspects can also be central, for instance the pure joy of movement. LÄS MER

 3. 3. Unga idrottares upplevelser av föräldrapress

  Författare :Christian Augustsson; Göran Patriksson; Annica Löfdahl; Lars-Magnus Engström; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children and youth; sport milieu; parental pressure; Education; Pedagogik; Pedagogik; Pedagogy;

  Sammanfattning : Over the last decades intense debates have taken place, in the mass media, regarding the child-parent relation within sport. Questions have been raised if parent’s involvement can be a source of pressure for children and youth. In Sweden relatively little research have been undertaken to study this problem. LÄS MER

 4. 4. Vägen till landslaget : en retrospektiv studie av framgångsrika ungdomar i sju idrotter

  Författare :Rolf Carlson; Lars-Magnus Engström; Ingemar Wedman; Gymnastik- och idrottshögskolan; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. De små konstruktörerna : flickor och pojkar om kvinnligt och manligt i relation till kropp, idrott, familj och arbete

  Författare :Birgitta Fagrell; Lars-Magnus Engström; Thomas Johansson; Gymnastik- och idrottshögskolan; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Barn och könsroller; Samhällsvetenskap Humaniora; Social Sciences Humanities; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : .... LÄS MER