Sökning: "Daniel Berg"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Daniel Berg.

 1. 1. A Comprehensive Approach to Modeling and Control of Thermomechanical Pulping Processes

  Författare :Daniel Berg; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : The central issue of the thesis is modeling and control of the Thermomechanical Pulp (TMP) process in which large refiners are used to produce pulp for newsprint. The TMP process is one of the most complex and versatile, electricity consuming industrial processes today. LÄS MER

 2. 2. Giftets värde Apotekares förståelse av opium i Sverige, 1870-1925

  Detta är en avhandling från Göteborg & Stockholm : Makadam Förlag

  Författare :Daniel Berg; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pharmaca; opiates; narcotics; apothecary; history of opium; history of pharmacy; history of poison regulations; history of drug regulations; economic history of Sweden; 19:th century; Georges Bataille; Ernesto Laclau; Chantal Mouffe; Michel Foucault; Fernand Braudel; farmaka; droger; gifter; narkotika; opium; morfin; opiater; apotek; droghistoria; apotekshistoria; Sverige; diskursanalys; ekonomisk historia; Georges Bataille; Ernesto Laclau; Chantal Mouffe; Michel Foucault; Fernand Braudel; Economic History; ekonomisk historia;

  Sammanfattning : Before the regulation of opium as a “narcotic” in Sweden in 1923, opium was not regulated for its intoxicating properties and was freely available. But not in any kind of shop. Opium was legally available only through the pharmacies. This thesis explores how this free availability of a narcotic was understood by its traders, the pharmacists. LÄS MER

 3. 3. Regenerating the brain : lessons from the Red Spotted Newt

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Cell and Molecular Biology

  Författare :Daniel Berg; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Unlike mammals, adult salamanders can regenerate their brain after injury in a process fuelled by neurogenesis. The aim of this thesis is to identify the cells that give rise to new neurons after injury and examine the mechanisms controlling the initiation and termination of brain regeneration in the newt. LÄS MER

 4. 4. Innan forskningen blev radikal en historiografisk studie av arbetarhistoria och kvinnohistoria

  Detta är en avhandling från Malmö : Universus Academic Press

  Författare :Daniel Nyström; Umeå universitet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History Of Sciences and Ideas; idé- och lärdomshistoria; historia; History; genusvetenskap; genusvetenskap; Labour History; Women s History; historiographical narratives; historiography; historical theory; Gunnar Qvist; Karin Westman Berg; Eva Åsbrink; Greta Wieselgren; Gustaf Utterström; Bo Gustafsson; Edvard Bull; Arbetarhistoria; kvinnohistoria; historiografiska berättelser; historiografi; historisk teori; Gunnar Qvist; Karin Westman Berg; Eva Åsbrink; Greta Wieselgren; Gustaf Utterström; Bo Gustafsson; Edvard Bull;

  Sammanfattning : This dissertation studies the emergence of Labour History and Women’s History as academic fields of research in Sweden after World War II. The aim is to study the ways in which Labour History and Women’s History were presented in early writings: in research publications, book reviews, and scholarly debates. LÄS MER

 5. 5. The Bentonite Barrier - Swelling Properties, Redox Chemistry and Mineral Evolution

  Detta är en avhandling från Centre for Analysis and Synthesis

  Författare :Daniel Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; montmorillonite; bentonite; smectite; freezing; thawing; hydration; intercalation; four-water-layer; ethylene glycol; X-ray diffraction; time-resolved; spatial-resolution; XANES; Fe; redox; iron; ABM; TBT; Äspö;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I Sverige produceras en stor del av elektriciteten i kärnkraftverk och som restprodukt får man ett mycket farligt radioaktivt avfall som måste isoleras från människor i hundratusentals till miljoner år. Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har i uppdrag att ta hand om detta avfall och har utvecklat metoden KBS-3. LÄS MER