Sökning: "identifiering"

Visar resultat 1 - 5 av 144 avhandlingar innehållade ordet identifiering.

 1. 1. Gymnasieelevers kommunikativa strategier i matematikklassrummet En fallstudie av ett smågruppsarbete om derivata

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Marie Bergholm; Christer Bergsten; Iiris Attorps; Ewa Bergqvist; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematical discourse; commognition; participation; matematizing; subjectifying; identifying; small group learning; Matematisk diskurs; kommognition; deltagande; matematisera; identifiering; subjektifiering; lärande i smågrupper;

  Sammanfattning : Denna fallstudie belyser gymnasieelevers arbete i små grupper med ett problem kopplat till derivata och syftar till att belysa faktorer som gynnar eller hindrar individernas deltagande i och utveckling av den matematiska kommunikationen i klassrummet. Studien har sin teoretiska förankring i Anna Sfards kommognitiva ramverk, där lärande i matematik ses som deltagande i en matematisk diskurs. LÄS MER

 2. 2. Gymnasieelevers kommunikativa strategier i matematikklassrummet : En fallstudie av ett smågruppsarbete om derivata

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Marie Bergholm; Christer Bergsten; Iiris Attorps; Ewa Bergqvist; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematical discourse; commognition; participation; matematizing; subjectifying; identifying; small group learning; Matematisk diskurs; kommognition; deltagande; matematisera; identifiering; subjektifiering; lärande i smågrupper;

  Sammanfattning : Denna fallstudie belyser gymnasieelevers arbete i små grupper med ett problem kopplat till derivata och syftar till att belysa faktorer som gynnar eller hindrar individernas deltagande i och utveckling av den matematiska kommunikationen i klassrummet. Studien har sin teoretiska förankring i Anna Sfards kommognitiva ramverk, där lärande i matematik ses som deltagande i en matematisk diskurs. LÄS MER

 3. 3. Simulering och identifiering av skäreggars mekaniska belastningsbild

  Detta är en avhandling från Institutionen för mekanisk teknologi och verktygsmaskiner, Lund

  Författare :Stefan Östholm; [1990]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : [abstract missing].... LÄS MER

 4. 4. Fetma och övervikt i barndomen - tidig identifiering av riskfaktorer

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Josefine Roswall; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; childhood obesity; early riskfactors; waist circumference; gut microbiota;

  Sammanfattning : Background: The incidence of childhood obesity is increasing. Many children become obese during preschool years and stay obese, with lifelong health consequences, such as impaired insulin sensitivity. There is growing evidence that factors during intrauterine life and infancy influence the risk of developing obesity. LÄS MER

 5. 5. Datorstöd för identifiering av individers kunskap och kompetens inom organisationer

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Svante Edzen; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Data och Systemvetenskap; Computer and Systems Science;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att underlätta identifiering av personer med relevant kunskap antingen som en källa till information eller för att utföra någon typ av aktivitet. Den övergripande forskningsfrågan är: Vilka faktorer i ett datoriserat informationssystem är viktiga för att förbättra möjligheterna att identifiera personer med relevant kunskap och kompetens? Arbetet tar sin utgångspunkt i Knowledge Management. LÄS MER