Sökning: "Hydrogen effect"

Visar resultat 1 - 5 av 374 avhandlingar innehållade orden Hydrogen effect.

 1. 1. Full gas mot en (o)hållbar framtid : Förväntningar på bränsleceller och vätgas 1978 - 2005 i relation till svensk energi- och miljöpolitik

  Författare :Martin Hultman; Jonas Anshelm; Christer Nordlund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Environmental history; discourse; STS; history of technology; sociology of expectations; hydrogen; fuel cell; utopia; material~semiotics; cultural studies; Miljöhistoria; mijlöteknik; teknik- och vetenskapsstudier; energipolitik; diskurs; utopier; förväntanssocilogi; materiell- semiotik; kulturstudier; teknikhistoria; vätgas; bränsleceller; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : I föreliggande avhandling undersöker Hultman hur bränsleceller och vätgas underolika tidpunkter beskrivits som delar i ett framtida energisystem 1978 – 2005. Detempiriska materialet som analyseras är statliga utredningar, böcker, rapporter,tidningsartiklar och riksdagstryck. LÄS MER

 2. 2. Theory of Hydrogen Quantum Diffusion

  Författare :Thomas Mattsson; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :path-integrals; isotope effect; transition state theory; quantum; diffusion; hydrogen; first-principles calculations; nickel;

  Sammanfattning : Atomic hydrogen adsorbed on a metal surface is one of the simplest possible examples of chemisorption, yet it is very challenging. The adsorption and the very elementary process of surface diffusion, a single atomic jump, have been investigated theoretically using several methods. LÄS MER

 3. 3. Hydrogen in nano-sized metals : Diffusion and hysteresis effects

  Författare :Wen Huang; Björgvin Hjörvarsson; Max Wolff; Gavin Walker; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Hydrogen; diffusion; hysteresis; optical technique; Physics with spec. in Atomic; Molecular and Condensed Matter Physics; Fysik med inriktning mot atom- molekyl- och kondenserande materiens fysik;

  Sammanfattning : Metal hydrides can be used as hydrogen storage materials for fuel cells and batteries, and as sensors for detecting hydrogen gas. The use of metal hydrides for hydrogen storage can be hindered by poor kinetics and low capacity. Moreover, poor sensitivity, long recovery and response time, limit the applications of metal hydrides as hydrogen sensors. LÄS MER

 4. 4. The effect of dissolved hydrogen on spent nuclear fuel corrosion

  Författare :Patrik Fors; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; alpha-doped; Nuclear waste repository; Hydrogen; Solubility; Corrosion; UO2; MOX; Spent nuclear fuel; High burn-up; Groundwater;

  Sammanfattning : In case of a canister failure in a deep bedrock repository for nuclear fuel, the release of radiotoxic nuclides to the groundwater will depend on the chemical environment near the fuel surface.Due to the presence of large amounts of iron in the canister, hydrogen will be formed if the canister becomes groundwater flooded. LÄS MER

 5. 5. Experimental studies of radiation-induced dissolution of UO2 : The effect of intrinsic solid phase properties and external factors

  Författare :Alexandre Barreiro Fidalgo; Mats Jonsson; David Shoesmith; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Oxidation; dissolution; uranium dioxide; gadolinium; bentonite; sulfide; hydrogen; gamma radiation; radiolysis; hydrogen peroxide; hydroxyl radical; repository; Kemi; Chemistry;

  Sammanfattning : Dissolution of the UO2 matrix is one of the potential routes for radionuclide release in a future deep geological repository for spent nuclear fuel. This doctoral thesis focuses on interfacial reactions of relevance in radiation-induced dissolution of UO2 and is divided in two parts:In the first part, we sought to explore the effects of solid phase composition:The impact of surface stoichiometry on the reactivity of UO2 towards aqueous radiolytic oxidants was studied. LÄS MER