Sökning: "vätgas"

Visar resultat 1 - 5 av 40 avhandlingar innehållade ordet vätgas.

 1. 1. Full gas mot en (o)hållbar framtid Förväntningar på bränsleceller och vätgas 1978 - 2005 i relation till svensk energi- och miljöpolitik

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Martin Hultman; Jonas Anshelm; Christer Nordlund; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Environmental history; discourse; STS; history of technology; sociology of expectations; hydrogen; fuel cell; utopia; material~semiotics; cultural studies; Miljöhistoria; mijlöteknik; teknik- och vetenskapsstudier; energipolitik; diskurs; utopier; förväntanssocilogi; materiell- semiotik; kulturstudier; teknikhistoria; vätgas; bränsleceller; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : I föreliggande avhandling undersöker Hultman hur bränsleceller och vätgas underolika tidpunkter beskrivits som delar i ett framtida energisystem 1978 – 2005. Detempiriska materialet som analyseras är statliga utredningar, böcker, rapporter,tidningsartiklar och riksdagstryck. LÄS MER

 2. 2. Towards sustainable urban transportation Test, demonstration and development of fuel cell and hybrid-electric buses

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Anders Folkesson; KTH.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; acceptance; analysis; auxiliary system; bus; Clean Urban Transport for Europe; concept; CUTE; demonstration; driver; drive cycle; duty cycle; energy flow; evaluation; fuel cell; heavy duty vehicle; hybrid management; hybrid vehicle; hydrogen; passenger; PEM; safety; Sankey diagram; series hybrid; sustainable; test; urban transport; vehicle simulation; acceptans; analys; hjälpaggregat; buss; Clean Urban Transport for Europe; koncept; CUTE; demonstration; körcykel; förare; energiflöde; utvärdering; bränslecell; tunga fordon; hybridsystemkontroll; hybridfordon; vätgas; passagerare; PEM; säkerhet; Sankey-diagram; seriehybrid; uthållig; hållbar; test; stadstransport; fordonssimulering; TECHNOLOGY Engineering mechanics Vehicle engineering; TEKNIKVETENSKAP Teknisk mekanik Farkostteknik; TECHNOLOGY Chemical engineering; TEKNIKVETENSKAP Kemiteknik;

  Sammanfattning : Several aspects make today’s transport system non-sustainable:• Production, transport and combustion of fossil fuels lead to global and local environmental problems.• Oil dependency in the transport sector may lead to economical and political instability. LÄS MER

 3. 3. Catalytic pyrolysis of lignin to produce fuels and functional carbon materials

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Tong Han; Weihong Yang; Pär Jönsson; Anker Jensen; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Lignin; Catalytic Pyrolysis; Biooil; Hydrogen; Magnetic Activated Carbon; Lignin; katalystisk pyrolys; bioolja; vätgas; magnetiskt aktiverat kol.; Materials Science and Engineering; Teknisk materialvetenskap;

  Sammanfattning : Development of renewable energy carriers and green adsorbents is an essential step in creating a fossil-free and toxin-free future of the world. Lignin is the second highest component of biomass and the only renewable resource of aromatics in nature. LÄS MER

 4. 4. Physiology of Caldicellulosiruptor saccharolyticus: a hydrogen cell factory

  Detta är en avhandling från Applied Microbiology (LTH)

  Författare :Karin Willquist; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; growth activation; hydrogen tolerance; hydrogen yields CO2 inhibition; physiology; enzyme kinetics; Caldicellulosiruptor saccharolyticus; biohydrogen; energy metabolism;

  Sammanfattning : A high substrate conversion efficiency is a prerequisite for an economically feasible biohydrogen production. Caldicellulosiruptor saccharolyticus is a strictly anaerobic extreme thermophilic bacterium that is able to convert the theoretical maximum of 4 mol/mol glucose to H2. LÄS MER

 5. 5. Iron Carbonyl Clusters as Proton Reduction Catalysts

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Department of Chemistry

  Författare :Ahibur Rahaman; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; iron-only hydrogenase; phosphine-substitution; electrocatalysis; proton reduction;

  Sammanfattning : Abstract – The mixed-valence triiron complexes [Fe3(CO)7-x(PPh3)x(µ-edt)2] (x = 0, 1, 2; edt = SCH2CH2S) and [Fe3(CO)5(κ2-diphosphine)(µ-edt)2] (diphosphine = dppv, dppe, dppb, dppn) have been prepared and structurally characterized. In comparison to the diiron complex [Fe2(CO)6(µ-edt)], [Fe3(CO)7(µ-edt)2] catalyzes proton reduction at 0. LÄS MER