Sökning: "Gustav Ek"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Gustav Ek.

 1. 1. Hunting Hydrogen : Structure-property relations in High Entropy Alloy-based metal hydrides

  Författare :Gustav Ek; Martin Sahlberg; Ulrich Häussermann; William I.F. David; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Hydrogen; metal-hydride; High Entropy Alloy; Chemistry with specialization in Inorganic Chemistry; Kemi med inriktning mot oorganisk kemi;

  Sammanfattning : Metal hydrides have many uses when switching the energy system from fossil fuels to renewable sources, such as rechargeable batteries, hydrogen storage, hydrogen compression and thermal storage. State of the art materials for these applications such as LaNi5 and TiFe, however, suffer certain limitations such as degradation during repeated hydrogen cycling and harsh activation conditions for initial hydrogen uptake, promoting the need for novel materials. LÄS MER

 2. 2. Grunddragen af Aristotelis vextlära. Academisk afhandling, med vidtberömda filos. facultetens tillstånd, under inseende af mag. Elias Fries ... för filosofiska graden utgifven af Johan Gust. Ek Östgöthe. Kommer att till offentlig granskning framställas på gustavianska audit. d. 26 mars 1842, p. v. t. e. m., 1

  Författare :Elias Fries; Johan Gustav Ek; Elias Fries; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. En människas uttryck. Studier i Hans Ruins självbiografiska essäistik

  Författare :Thomas Ek; Litteraturvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; General and comparative literature; Culture Critic; Second World War; pastoral elegy; unity of place; apocalypse; idyll; Jarl Hemmer; Arvid Mörne; diary; Finno-Swedish modernism; Yrjö Hirn; aesthetics; Hans Larsson; thematic criticism; Graham Good; autobiographical essay; hermeneutics; literature criticism; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : The first dissertation in Swedish of the Finno-Swedish aesthetician, philosopher and writer Hans Ruin (1891–1980) combines an interest in the literary expression with an interest in the man behind the words. Literature as a human document, as the footprint of a human being, and its function as a bearer of experiences and insights is at the heart of the characterisation. LÄS MER

 4. 4. Auspice deo et consent ... de aqva rorali, præside ... Johan. Gotsch. Wallerio ... in auditorio Gustav. d. XXVII April. a. o. r. MDCCLXIII. Horis ante meridiem consvetis. Publice examinandam sistiti Johannes Ek. Gestricius

  Författare :Johan Gottschalk Wallerius; Johan Ek; Johan Gottschalk Wallerius; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. De elegiacæ apud Romanos poëseos vi et proprietatibus dissertatio cujus partem priorem ... Mag. Andreas Hedner ... et Johannes Gustavus Ek Ostrogothi in Audit. Gustav. die XXIX Febr. MDCCCXXXII. H. A. M. S., p. 1

  Författare :Anders Hedner; Joh. Gust. Ek; Anders Hedner; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER