Sökning: "bränsleceller"

Visar resultat 1 - 5 av 29 avhandlingar innehållade ordet bränsleceller.

 1. 1. Full gas mot en (o)hållbar framtid : Förväntningar på bränsleceller och vätgas 1978 - 2005 i relation till svensk energi- och miljöpolitik

  Författare :Martin Hultman; Jonas Anshelm; Christer Nordlund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Environmental history; discourse; STS; history of technology; sociology of expectations; hydrogen; fuel cell; utopia; material~semiotics; cultural studies; Miljöhistoria; mijlöteknik; teknik- och vetenskapsstudier; energipolitik; diskurs; utopier; förväntanssocilogi; materiell- semiotik; kulturstudier; teknikhistoria; vätgas; bränsleceller; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : I föreliggande avhandling undersöker Hultman hur bränsleceller och vätgas underolika tidpunkter beskrivits som delar i ett framtida energisystem 1978 – 2005. Detempiriska materialet som analyseras är statliga utredningar, böcker, rapporter,tidningsartiklar och riksdagstryck. LÄS MER

 2. 2. Materials Reliability in PEM Fuel Cells

  Författare :Live Mølmen; Peter Leisner; Ulf Jansson; Jönköping University; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Fuel cell; PEMFC; Bipolar plate; Catalyst; Electrodeposition; Corrosion; Stainless steel; Accelerated stress tests; bränsleceller; PEM; bipolära plattor; katalysator; elektroplätering; korrosion; accelererad testning;

  Sammanfattning : As part of the global work towards reducing CO2 emissions, all vehicles needs to be electrified, or fueled by green fuels. Batteries have already revolutionised the car market, but fuel cells are believed to be a key energy conversion system to be able to electrify also heavy duty vehicles. LÄS MER

 3. 3. System studies of MCFC power plants

  Författare :Benny Fillman; Pehr Björnbom; Professor Mats Westermark; Gábor Merényi; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Fuel cells; fuel cell systems; system studies; process simulation; molten carbonate; Brennstoffzellen; Brennstoffzellensystem; Systemanalyse; Prozeßsimulation; Bränsleceller; bränslecellssystem; systemstudier; processimulering; smältkarbonatbränslecell; Chemical engineering; Kemiteknik;

  Sammanfattning : Die Brennstoffzelle ist ein elektrochemischer Reaktor und wandelt chemisch gebundene Energie direkt in elektrische Energie um. In der stationären Energieerzeugung ist der Brennstoffzellenstapel selbst nur ein kleiner Bestandteil des vollständigen Systems. LÄS MER

 4. 4. Direct electron transfer based biofuel cells : operating in vitro and in vivo

  Författare :Magnus Falk; Malmö högskola; []
  Nyckelord :biofuel cell; direct electron transfer; enzymes; gold nanoparticles; implantable biomedical devices;

  Sammanfattning : I vår moderna värd är vi väldigt beroende av elektrisk energi som vi använder för det mesta i får vardag: för att lysa upp våra hus, generera värme, driva våra datorer och mobiltelefoner och mycket mer. Produktion av elektrisk energi har dock ofta en negativ på-verkan på vår miljö. LÄS MER

 5. 5. Microphase Separated Cation Conducting Polymers : Design, Synthesis, and Properties

  Författare :Hannes Nederstedt; Centrum för analys och syntes; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Polymer; Litiumbatteri; Mikrofasseparering; Bränslceller; Elektrolyt; Polymerelektrolyt; Polymera bränslecellsmembran; Polymer electrolyte fuel cells; Polymer electrolyte; Polymer electrolyte membrane; Microphase separation; Lithium battery; Polymer; Fuel cell; Proton exchange membrane PEM ;

  Sammanfattning : This thesis describes the synthesis and properties of five different cation conducting polymer systems. These systems were designed so that the polymers would be able to microphase separate into distinct phases with one phase for mechanical strength and one for ionic conductivity. LÄS MER