Sökning: "Karin Melinder"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Karin Melinder.

 1. 1. In search of risk and safety cultures : empirical and theoretical considerations in the settings of northern and western Europe

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Public Health Sciences

  Författare :Karin Melinder; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; injury; traffic accidents; suicides; Nordic countries; ICD; mortality; Europe; culture; value; risk; safety;

  Sammanfattning : Abstract There has been an increasing interest in determinants of public health at societal level. These factors have often been of a socio-economic nature, whereas culture has attracted less attention. LÄS MER

 2. 2. Economic development and injury mortality Studies in global trends from a health transition perspective

  Detta är en avhandling från Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Syed Moniruzzaman; Ragnar Andersson; Karin Melinder; Hans Rosling; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; injury; suicide; economic development; health transition; demographic transition; homicide; road traffic injury; fall injury; mortality; GDP per capita; GNP per capita; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; Public Health Science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : Globally, injury is a major public health problem. The extent of the problem varies considerably by demographic subgroups, regions and national income. LÄS MER