Sökning: "Hans Lorentz"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Hans Lorentz.

  1. 1. Talet om det mångkulturella i skolan och samhället - En analys av diskurser om det mångkulturella inom utbildning och politik åren 1973-2006 (Multicultural issues in education and society: an analysis of discourses on multicultural issues in education and politics in the period 1973-2006)

    Detta är en avhandling från Department of Education, Lund University

    Författare :Hans Lorentz; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; didaktik; Pedagogy and didactics; discourse analysis; Multicultural issues in education and society; social constructionism; postmodern perspective; intercultural education.; Samhällsvetenskaper; Social sciences;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Talet om det mångkulturella i skolan och samhället: En analys av diskurser om det mångkulturella inom utbildning och politik åren 1973-2006 Det svenska samhället har under de senaste tre decennierna påverkats av debatter, rapporteringar och diskussioner om det mångkulturella samhället. Frågan om hur man ska handskas med ?det mångkulturella? har uppfattats och beskrivit som ett stort problem. LÄS MER