Avancerad sökning

Hittade 1 avhandling som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. G2 repair and the formation of chromosomal aberrations

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Hans Christer Andersson; Uppsala universitet.; [1982]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER