Sökning: "Lamco"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet Lamco.

 1. 1. Multinational Companies and Host Partnership in Rural Development : A Network Perspective on the Lamco Case

  Detta är en avhandling från Uppsala : Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mohammad Latifi; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business studies; Multinational Companies; Rural Development; Less Developed Countries; Network Theory; Lamco; Intermediary Organizations; Private Voluntary Organizations; Community Development; Liberia; Företagsekonomi; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Multinational companies (MNCs) in less developed countries (LDCs) are regularly contracted to undertake rural development around their sites. Likewise, they regularly fail. LÄS MER

 2. 2. Från svensk malmexport till utländsk etablering : Grängesbergsbolagets internationalisering 1953-1980

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Göran Bergström; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Internationalisation; learning process; investment strategies; iron and steel industry; market integration; mining; business history; path dependence; internationalisation theory; Lamco; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to analyze the internationalisation of the Grängesberg Company from 1953 to 1980. The strategies that the company used and the knowledge it gained by participating in international mining projects are studied. The first and largest mining activity abroad was the Lamco project in Liberia. LÄS MER

 3. 3. The Grängesberg Company and the Lamco Project. An Economic Study

  Detta är en avhandling från (mimeo)

  Författare :E. Mildner; Uppsala universitet.; [1965]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. The Grängesberg Company and the Lamco Project. An Administrative Study

  Detta är en avhandling från (mimeo)

  Författare :G. Sondén; Uppsala universitet.; [1965]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER