Sökning: "INS-1E"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet INS-1E.

 1. 1. Beta Cell Function: from Human Genetics to Animal Models

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Martins Kalis; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; animal model; Dicer1; genetics; genetic association; single nucleotide polymorphism; SNP; INS-1E; AAT; FOXP3; beta cell function; insulin secretion; FFAR1; insulin; T2D; glucose; T1D;

  Sammanfattning : Beta cell function is an important factor in the development of both Type 1 (T1D) and Type 2 (T2D) diabetes mellitus. T1D is characterized by a primary defect in insulin secretion due to the immune-mediated beta cell destruction, however, the more common T2D beside insulin resistance also include impaired beta cell function as a consequence to abnormal glucose homeostasis. LÄS MER

 2. 2. Glucotoxicity in Insulin-Producing β-Cells

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Hanna K Nyblom; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :Cell biology; type 2 diabetes; SELDI-TOF MS; glucotoxicity; proteomics; insulin secretion; mitochondria; lipids; INS-1E cells; GC-MS; HR-MAS NMR; metabolomics; human islet; AMPK; AICAR; ER stress; apoptosis; Cellbiologi;

  Sammanfattning : Background and aims: Type 2 diabetes mellitus is connected with elevated glucose levels, which cause impaired glucose-stimulated insulin secretion (GSIS) and degeneration of β-cells. Mechanisms for such glucotoxic effects were explored in the present study.Materials and methods: INS-1E cells were cultured for 5 days in 5. LÄS MER

 3. 3. Glucose, Palmitate and Apolipoprotein CIII-induced Effects on Insulin-Producing β-cells

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :E-ri Maria Sol; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Morphology; cell biology; pathology Cell biology Medical cell biology; MEDICIN Morfologi; cellbiologi; patologi Cellbiologi Medicinsk cellbiologi; medicinsk cellbiologi; Medical Cell Biology;

  Sammanfattning : Background and aims: Type 2 diabetes mellitus results from complex interplay between genetic predisposition and environmental factors that together promote impairment of insulin-producing β-cells. Elevated levels of glucose, fatty acid palmitate and apolipoprotein CIII (apoCIII) are implicated in this process. LÄS MER

 4. 4. Roles of the Transient Receptor Potential Channels and the Intracellular Ca2+ Channels in Ca2+ Signaling in the beta-cells

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Clinical Science and Education, Södersjukhuset

  Författare :Amanda Jabin Fågelskiöld; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Ca2 signaling;

  Sammanfattning : Previous studies from our group reported that pancreatic β-cells express ryanodine receptors (RyRs) that can mediate Ca2+-induced Ca2+ release (CICR). The full consequences of the activation of RyRs on Ca2+ signaling in these cells, however, remained unclear. LÄS MER

 5. 5. The impact of glucotoxicity on pancreatic β-cell function

  Detta är en avhandling från Diabetes Centre, Lund University

  Författare :Sarheed Jabar Muhammed; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cAMP PKA system; iNOS; Type 2 diabetes; GSIS; PDE; GK rat; ZDF fa fa rat; GPR40; VDAC1; VDAC2; GSK-3β; ChREBP; TXNIP; resveratrol.;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Typ 2-diabetes mellitus ökar över hela världen med en trend av minskande debutålder. Sjukdomen är ett komplext natur som kan ses som en rad olika metabola sjukdomar med delvis lika symtom, men med helt olika bakgrundsorsaker. LÄS MER