Sökning: "Fotolyrik"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet Fotolyrik.

 1. 1. Intermedial narration i fotolyrik : Två exempel: Katarina Frostenson/Jean Claude Arnault och Rut Hillarp

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö universitet

  Författare :Anette Almgren White; Växjö universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Litteraturvetenskap; intermedialitet; visualitet; samspel lyrik och fotografisk bild; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Comparative literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Intermedial narration i den fotolyriska bilderboken Jean Claude Arnault, Katarina Frostenson och Rut Hillarp

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Anette Almgren White; Linnéuniversitetet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; literature interpretation; photo poetry; intermediality; narratives; narration; Fotolyrik; intermedialitet; semiotik; poesi och fotografisk bild; text- och bildrelationer; narration; Comparative literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This bipartite thesis presents and implements an intermedial model for co-reading poems and photographs in paper books, a genre I call photo poetry. A survey of the genre in Sweden was carried out and presented in a selected bibliography in my licentiate thesis. LÄS MER