Sökning: "literature interpretation"

Visar resultat 1 - 5 av 298 avhandlingar innehållade orden literature interpretation.

 1. 1. Moving Images of Literature : Transformations of Literature in Contemporary Video and Film Installation Art

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Tanja von Dahlern; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Transformation; Adaptation; Intermediality; Cultural Memory; Video and Film Installation; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This study aims to contribute to a better understanding of the many engagements with literature beyond the literary field. More specifically, it studies different ways of staging and transforming literature in video and film installation since the 1990s. LÄS MER

 2. 2. Mångtydigheternas klarhet. Om ironier hos Torgny Lindgren från Skolbagateller till Hummelhonung

  Detta är en avhandling från Växjö University Press

  Författare :Magnus Nilsson; Växjö universitet.; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Comparative literature; Litteraturvetenskap; Torgny Lindgren; Swedish Literature; irony; hermeneutics; Kierkegaard; Böhme; Spinoza; Schopenhauer; literature and philosophy.; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Torgny Lindgren är en av våra mest framstående diktare. Han har som få kunnat förena berättarglädje, språklig skönhet, och djupsinne på ett sätt som har lockat läsare ur alla kretsar. LÄS MER

 3. 3. Den moderne Ivar Lo-Johansson: Modernisering, modernitet och modernism i statarromanerna

  Detta är en avhandling från Gidlunds förlag

  Författare :Magnus Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; literature criticism; General and comparative literature; the grotesque; documentary; polyphony; Arnold Ljungdal; Ture Nerman; the new woman; D. H. Lawrence; Artur Lundkvist; Harry Martinson; primitivism; Raymond Williams; Mikhail Bakhtin; Fredric Jameson; Marxist criticism; avant-garde; social modernism; modernity; modernism; modernisation; Ivar Lo-Johansson; labour movement; socialist realism; Moa Martinson; proletarian literature; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Humanities Social Sciences; arbetarlitteratur;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling handlar om arbetarförfattaren Ivar Lo-Johanssons modernitet, sådan den kommer till uttryck i de sk. statarromanerna: Godnatt, jord (1933), Bara en mor (1939) och Traktorn (1943). LÄS MER

 4. 4. När realismen blir orealistisk : Litteraturens "sanna historier" och unga läsares tolkningsstrategier

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Annette Årheim; Växjö universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; literature teaching; upper secondary school; faction literature; intermediality; reception; interpretation; paratext; text; visual media; realism; documentarism; reality trend; knowledge; truth; reality; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Comparative Literature Education; Litteraturvetenskap – didaktisk inriktning;

  Sammanfattning : This thesis discusses challenges to teaching and learning literature arising from young upper secondary school students’ interest in and reading of contemporary literature with truth claims. The main starting-point is that something central happens to text interpretation since visual media are taking control of the understanding of the realism concept. LÄS MER

 5. 5. Växandets gestaltning i Peter Pohls romansvit om Micke

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Wiveca Friman; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Allmän och jämförande litteratur; literary theory; literature criticism; General and comparative literature; temporality.; focalization; narrator; intertextuality; growth and development; view of life; teenage novels; childhood; Peter Pohl; children’s literature; litteraturkritik; litteraturteori; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish "Växandets gestaltning i Peter Pohls romansvit om Micke" behandlar barndomsskildringarna "Regnbågen har bara åtta färger" (1986) och "Medan regnbågen bleknar" (1989) samt ungdomsromanerna "Vilja växa" (1994), "Vi kallar honom Anna" (1987) och "Klara papper är ett måste" (1998). Till sviten förbinds sagor ur "De Stora Penslarnas Lek" (1989) och dikter ur "Minns det" (1996). LÄS MER