Sökning: "Maria Olofsson"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden Maria Olofsson.

 1. 1. Endothelial-leukocyte interactions

  Författare :Maria Olofsson; Diabetes - öpatofysiologi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Histology; endothelial cell; leukocyte; apoptosis; mitochondria; heparin binding protein; vascular permeability; E-selectin; migration; rolling; cytochemistry; histochemistry; tissue culture; Histologi; cytokemi; histokemi; vävnadskultur;

  Sammanfattning : This thesis describes early inflammatory responses involving interactions between leukocytes and the endothelial lining of the blood vessel wall. An adhesion molecule, E-selectin, which is upregulated on interleukin-1 activated endothelium, was found to mediate rolling between leukocytes and endothelial cells in vivo. LÄS MER

 2. 2. Translational studies of drug-induced tumor cell death

  Författare :Maria Hägg Olofsson; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

  Sammanfattning : It is essential to understand the mechanisms of action of anticancer drugs in order to obtain good treatment results. I have in the present thesis studied clinically used anticancer agents as well as other agents that induce tumor cell death. LÄS MER

 3. 3. Acoustic manipulation for cell and spheroid cellomics

  Författare :Karl Olofsson; Martin Viklund; Maria Tenje; KTH; []
  Nyckelord :Biological and Biomedical Physics; Biologisk och biomedicinsk fysik;

  Sammanfattning : Ultrasonic standing wave (USW) particle manipulation has during the last two decades matured into a valuable tool to combine with microfluidics. Acoustophoresis, migration through sound, is the result of the acoustic radiation force acting on particles suspended in an acoustic field. LÄS MER

 4. 4. Malnutrition and obesity among older adults, assessed by Mini Nutritional Assessment and the body mass index, respectively : prevalence and associations with mortality and urinary tract infection

  Författare :Maria Burman; Birgitta Olofsson; Yngve Gustafson; Peter Nordström; Tommy Cederholm; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Malnutrition; obesity; underweight; Mini Nutritional Assessment; Body Mass Index; older adults; very old; community dwelling; residential care facilities; mortality; urinary tract infection; Geriatrics; geriatrik; Nutrition; näringslära;

  Sammanfattning : INTRODUCTION: Malnutrition and obesity are health concerns among older (aged ≥ 65 years) adults, but the combination of them have not been studied thoroughly nor have they been thoroughly investigated in very old (aged ≥ 85 years) adults. The aims of this thesis were to investigate the prevalence, trends in prevalence and associations with mortality of malnutrition and obesity, assessed by Mini Nutritional Assessment (MNA) and the body mass index (BMI), respectively, and to examine the combined effects of these conditions on mortality. LÄS MER

 5. 5. Lässvårigheter, språklig förmåga och skolresultat i tidiga skolår : en undersökning av 44 elever i årskurs 2 till 3

  Författare :Maria Levlin; Kirk Sullivan; Åke Olofsson; Jakob Åsberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; reading difficulties; oral language comprehension; reading comprehension; educational outcome; Swedish national tests; learning; Lässvårigheter; språkförståelse; läsförståelse; skolresultat; nationella prov; lärande; Linguistics; lingvistik;

  Sammanfattning : I skolverkets rapporter framkommer att ca 15-20 % av eleverna inte klarar nationella proven i grundskolan. Varje år går även alltför många elever ut grundskolan utan behörighet till något av de nationella gymnasieprogrammen. LÄS MER