Sökning: "Dubai"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Dubai.

  1. 1. Tradition as Resource : Transnational Somali Women Traders Facing the Realities of Civil War

    Detta är en avhandling från Uppsala : Religionshistoria

    Författare :Rannveig Jetne Haga; Uppsala universitet.; [2009]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Dubai; Somaliland; Somali women; civil war; tradition; agency; security; autonomy; negotiations; piety; postcolonial; feminism.; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology History of religion; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Religionshistoria; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Islamology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Islamologi; History Of Religions; religionshistoria;

    Sammanfattning : This dissertation is an analysis of interviews with and observations among transnational Somali women traders, located in Somaliland (northwest Somalia) and Dubai. Since the outbreak of the Somali civil war an increasing number of women have become the sole providers of their families. LÄS MER