Sökning: "feminism."

Visar resultat 1 - 5 av 174 avhandlingar innehållade ordet feminism..

 1. 1. Satanic Feminism : Lucifer as the Liberator of Woman in Nineteenth-Century Culture

  Detta är en avhandling från Stockholm : Molin & Sorgenfrei

  Författare :Per Faxneld; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of Religion; religionshistoria; Satanism; feminism; gender; esotericism; witches; Lilith; theosophy; socialism; homosexuality; gothic; decadence; romanticism; counter-reading; counter-myth;

  Sammanfattning : Enligt Bibeln var Eva först med att lyssna till ormen och äta av den förbjudna frukten. Tanken på kvinnan som Satans utvalda är framträdande under stora delar av kristendomens historia. Under 1800-talet kom feminister att börja läsa denna misogyna tradition motvalls. LÄS MER

 2. 2. Nationen och hans hustru Feminism och nationalism i Israel med fokus på Miriam Kainys dramatik

  Detta är en avhandling från Stiftelsen för utgivning av teatervetenskapliga studier

  Författare :Yael Feiler; Stockholms universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Kvinnliga dramatiker; Israel 1900-talet; Feminism; Nationalism; feminism; post-colonial theory; Israeli feminism; national identity; Israeli theater; Miriam Kainy; discourse analysis; Norman Fairclough; text; the New Jew;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to elucidate the tension between feminism and nationalism in Israel and to investigate the ways by which such discursive currents mark the identities of Israeli women. The specific field of investigation is Israeli theatre, and the identities examined are dramatic characters created by the Israeli playwright Miriam Kainy. LÄS MER

 3. 3. IngenMansLand om män som feminister, intervjuframträdanden och passerandets politik

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Linn Egeberg Holmgren; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; men; masculinity; feminism; feminist men; profeminism; radical feminism; poststructuralist feminism; radical constructionism; gender equality; state feminism; double emancipation; masculinity politics; performance; performativity; doing gender; Goffman; interview interaction; qualitative interviews; cross-gender interviewing; passing; position; homosociality; reflexivity; situational analysis; co-fielding; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This thesis explores constructions of gendered and gender political positions and practices of men identifying as ‘feminist’. The analysis is based on qualitative interviews with 28 men aged 20-34. At issue is how seemingly contradictory positions for men as feminists are made comprehensible in theory and practice. LÄS MER

 4. 4. Only women bleed? : a critical reassessment of comprehensive feminist social theory

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Helen Lindberg; Örebro universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap; Catharine M. MacKinnon; Anna G. Jonasdottir; Luce Irigaray; Judith Butler; feminism; political feminism; comprehensive feminism; postfeminism; marxism; social theory; ideology; politcal implications; social science; philosophy of science; Statsvetenskap; Political Science; Sociology; Sociologi; Filosofi; Practical Philosophy; Gender Studies; Genusvetenskap; Feminist social theory; Luce irigaray;

  Sammanfattning : Is there a viable specifically feminist social theory that can serve as heuristic devise in our social research? This thesis is a critical reassessment of the ontological and normative assumptions of four social theories with specific and clear claims of being feminist. These are Catharine M MackInnon’s Radical Feminism, Anna G Jonasdottir’s Theory of Love Power, Luce Irigaray’s Feminism of Sexual Difference and Judith Butler’s Queer Feminism. LÄS MER

 5. 5. När lesbiska blev kvinnor : lesbiskfeministiska kvinnors diskursproduktion rörande kön, sexualitet, kropp och identitet under 1970- och 1980-talen i Sverige

  Detta är en avhandling från Göteborg : Kabusa Böcker

  Författare :Hanna Hallgren; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender Studies; Genusvetenskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; Grupp Viktoria; Lesbisk Front; Lesbiska Feminister; lesbian feminsm; lesbian feminist discourses; socialism; radical feminism; cultural feminism; story-telling practice; intersectionality; queer theory; the theory of body materialism; social constructivist social movement; identity; sexuality; body; sex; woman; the nomadic subject; social movements; standpoint feminism; butch; femme; femininity; masculinity; class; generation; race ethnicity; Grupp Viktoria; Lesbisk Front; Lesbiska feminister; lesbisk feminism; lesbiskfeministiska diskurser; socialism; radikalfeminism; kulturfeminism; historiebertättande praktik; intersektionalitet; queerteori; kroppsmaterailistisk teori; socialkonstruktivistisk social rörelseteorik; identitet; sexualitet; kropp; kön; kvinna; nomadisk subjekt; sociala rörelser; ståndpunktsfeminism; butch; femme; feminitet; maskulinitet; klass; generation; ras etnicitet; Lesbisk Fron;

  Sammanfattning : Denna avhandling berättar om lesbisk feminism i Sverige under 1970- och 1980-talen. Särskilt studeras produktionen av lesbiskfeministiska diskurser. Avhandlingens syfte är att undersöka genom vilka (kollektiva och politiska) diskursproduktioner som lesbiska feminister förstod sina identiteter, kroppar, kön och sexualitet. LÄS MER