Sökning: "Drift och underhållsteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 78 avhandlingar innehållade orden Drift och underhållsteknik.

 1. 1. Mathematical modeling of electromagnetic disturbances in railway system

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Farid Monsefi; Luleå tekniska universitet.; Luleå tekniska universitet.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Drift och underhållsteknik; Operation and Maintenance; Industrial Electronics; Industriell elektronik;

  Sammanfattning : By introduction of modern electronics into railway system, new challenges in understanding the electric and electromagnetic behavior of these systems arise. In this thesis, electromagnetic modeling of electric networks above dielectric and perfect electrically conducting surfaces are studied. LÄS MER

 2. 2. Studium av obliteration och viskositet : obliteration av vattenbaserade hydraulvätskor och mineraloljor samt viskositet för emulsioner vid plan Poiseuille strömning

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Jan Lundberg; Luleå tekniska universitet.; [1984]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Drift och underhållsteknik; Operation and Maintenance; Maskinelement; Machine Elements;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Maintenance related losses a study at the Swedish National Rail Administration

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Mattias Holmgren; Luleå tekniska universitet.; [2003]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Kvalitetsteknik; Quality Technology and Management; Drift och underhållsteknik; Operation and Maintenance;

  Sammanfattning : The global competition among companies has lead to higher demands of the production system. Quality has become an important factor for competition. Customer satisfaction depends upon the fulfillment of a number of quality parameters. Two important quality parameters are dependability and safety. LÄS MER

 4. 4. Ramverk för en drift- och underhållsstrategi ur ett regelstyrt infrastrukturperspektiv

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Ulla Espling; Luleå tekniska universitet.; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Drift och underhållsteknik; Operation and Maintenance;

  Sammanfattning : Managing the Swedish state railways is a complex task where internal and external factors must be taken into consideration at the same time as demands for efficiency are made by owners, customers and end customers. Banverket (‘The National Swedish Rail Administration') was formed in 1988 by the Swedish State Railways, a public service corporation, being divided into an infrastructure unit, Banverket, and a transport enterprise, SJ (‘the Swedish State Railways'). LÄS MER

 5. 5. Maintenance-related incidents and accidents aspects of hazard identification

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Mattias Holmgren; Luleå tekniska universitet.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Kvalitetsteknik; Quality Technology and Management; Drift och underhållsteknik; Operation and Maintenance;

  Sammanfattning : The satisfaction of stakeholders depends upon the fulfilment of their requirements. Two important stakeholder requirements related to technical systems are dependability and safety. However, system operation will gradually impair its performance leading to potentially hazardous states of the system. LÄS MER