Sökning: "team equality"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden team equality.

 1. 1. Audit teams and audit quality a sustainable development goal perspective

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Alice Annelin; Umeå universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; audit teams; team structure; team stress; team distance; team equality; team sustainability;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the influence of audit teams on audit quality and produces a conceptual analysis through the perspective of the Sustainable Development Goal (SDG) framework (United Nations, 2017). Four articles study four different audit team factors, namely audit team hierarchical structures, team stress, team psychological distances and team equality. LÄS MER

 2. 2. Local public expenditure Equality, quality and growth

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Emelie Värja; Örebro universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sports; growth; spatial econometrics; day activity service programs; intellectual disabilities; regional differences; local expenditure; Economics; Nationalekonomi;

  Sammanfattning : The focus of this dissertation is local government expenditure, where growth, quality, and equality is in the center of attention Essay 1: Sports and Local Growth in Sweden: Is a Sports Team Good for Local Economic Growth? The purpose of Essay 1 is to analyzethe effect of professional sports on the municipality’s tax base. I find no indications of a positive effect on the growth rate of per capita income from having a team in the top series. LÄS MER

 3. 3. Från idé till gestaltningsförslag fallstudie från Projekt Konstpaus

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Ulrika Florin; Mälardalens högskola.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Sketch; interpretation; art and design processes; spatial planning; sustainable development; EU; and Projekt Konstpaus The Art Break Project .; Skiss; analys; tolkning; visuell kommunikation; konst- och designprocesser; fysisk planering; hållbar utveckling; gestaltning; kultur- och naturarv; informationsdesign; Projekt Konstpaus; EU.; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Human communication; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kommunikation mellan människor; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Cultural heritage and cultural production; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kulturarv och kulturproduktion; TECHNOLOGY Information technology Image analysis; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Bildanalys; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : Populär sammanfattning I vårt samhälle finns många offentliga konstverk. Dessa verk har kommit till på olika sätt men gemensamt är att konstverken i de allra flesta fall upphandlats med utgångspunkt i någon form av skiss. Skissen föregår det kommande konstverket och tjänar som underlag för beslut om upphandling av verket i full skala. LÄS MER

 4. 4. Sexual Relationships between Athletes and Coaches Love, Sexual Consent, and Abuse

  Detta är en avhandling från Stockholm : Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH

  Författare :Susanne Johansson; GIH. Gymnastik- och idrottshögskolan; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; coach-athlete sexual relationship; sexual harassment and abuse; romantic love; sexual consent; gender and sexuality; power and agency; sport; Samhällsvetenskap Humaniora; Social Sciences Humanities;

  Sammanfattning : Coach-athlete sexual relationships (CASR) and sexual harassment and abuse (SHA) in sport can profoundly impact athletes’ welfare and performance. Yet, it is often ignored due to sensitivity, secrecy, and lack of knowledge. There is no previous research on SHA in sport in Sweden, and legal, consensual, same-sex CASR is under-researched. LÄS MER

 5. 5. Communicating, Negotiating and Stereotyping The roles of context, situation and gender in small group decision-making

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Pär Löfstrand; Mittuniversitetet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Competition; Cooperation; Gender; Group Decision-Making; Stereotype Content Model;

  Sammanfattning : Making decisions together in groups takes an important role in society. Everywhere and in many different contexts people meet to make more or less formal decisions. As stereotypes constitute simplified group based perceptions of other people, decision-making groups risk making biased judgments and commit discriminating decisions. LÄS MER