Sökning: "Biomedical Radiation Science"

Visar resultat 1 - 5 av 30 avhandlingar innehållade orden Biomedical Radiation Science.

 1. 1. Human cytokeratins - their use as targets in cancer management

  Författare :Birgitta Sundström; Karlstads universitet.; Umeå universitet.; [1990]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Biomedicin; Biomedical Science; Biomedical Laboratory Science; Biomedicinsk laboratorievetenskap;

  Sammanfattning : Cytokeratins, biochemically related to intermediate filaments (IF), form an intracellular network of filaments which contributes to the mechanical stabilizing of the cell. 19 individual polypeptides, divided into two groups, constitute the cytokeratin family. LÄS MER

 2. 2. Colorectal cancer and radiation response The role of EGFR, AKT and cancer stem cell markers

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Sara Häggblad Sahlberg; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; colorectal cancer; radiation; AKT; EGFR; cancer stem cells; CD133; CD44; Biomedical Radiation Science; Biomedicinsk strålningsvetenskap; Biology with specialization in Molecular Cell Biology; Biologi med inriktning mot molekylär cellbiologi;

  Sammanfattning : The primary treatment for colorectal cancer is surgery. Radiotherapy and chemotherapy, sometimes combined, are also frequently used to diminish recurrence risk. In response to radiation exposure, several cellular signaling cascades are activated to repair DNA breaks, prevent apoptosis and to keep the cells proliferating. LÄS MER

 3. 3. Radiation response in human cells DNA damage formation, repair and signaling

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ann-Sofie Gustafsson; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; DNA damage; DNA repair; DSB; NHEJ; DNA-PK; ionizing radiation; heat-labile sites; Biomedical Radiation Science; Biomedicinsk strålningsvetenskap;

  Sammanfattning : Ionizing radiation induces a range of different DNA lesions. In terms of mutation frequency and mammalian cell survival, the most critical of these lesions is the DNA double-strand break (DSB). DSB left unrepaired or mis-repaired may result in chromosomal aberrations that can lead to permanent genetic changes or cell death. LÄS MER

 4. 4. On microchannel acoustophoresis - Experimental considerations and life science applications

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Per Augustsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; microtechnology; microfluidics; lab on a chip; separation; acoustophoresis; ultrasound; acoustic resonance; acoustic radiation force; phage display; circulating tumour cells; acoustofluidics;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling handlar om akustofores, dvs. om hur ultraljud kan användas för separation av celler och mikroskopiska partiklar i en ytterst smal flödeskanal. Separationen kan handla om att man vill separera en typ av celler från en annan, som till exempel när man letar efter s.k. LÄS MER

 5. 5. On acoustic particle and cell manipulation in microfluidic systems

  Detta är en avhandling från Department of Electrical Measurements, Lund University

  Författare :Filip Petersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Medicin människa och djur ; Natural science; Naturvetenskap; Technological sciences; Teknik; acoustic particle manipulation standing wave; acoustic radiation force; laminar flow; Medicine human and vertebrates ; microparticles; ultrasound; lab-on-a-chip; µ-TAS; separation; cells; microfabrication; microtechnology; microfluidics;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish En kombination av laminära flöden i mikrofabricerade kanaler och akustiska krafter genererade i stående ultraljudsvågor erbjuder nya möjligheter för avancerad partikel- och cellhantering i både lab-on-a-chip-system och applikationer med högre kapacitetskrav. Akustisk partikelhantering kan användas exempelvis för att separera, tvätta, sortera, låsa fast och distribuera partiklar i mikrofluidiknätverk. LÄS MER