Sökning: "Göran Tagesson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Göran Tagesson.

  1. 1. Biskop och stad : aspekter av urbanisering och sociala rum i medeltidens Linköping

    Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

    Författare :Göran Tagesson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Arkeologi; Archaeology; Medeltidens historia; Medieval history; sacral topography; residential yards; chapter; bishop; urban identity; urbanization; material culture; spatial analyses; Sweden; Middle Ages;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med avhandlingen är att studera och analysera en historisk epok och dess människor genom deras materiella kultur och hur de sociala relationerna har manifesterats i rummet. Som fokus fungerar den medeltida biskopsstaden Linköping, en plats som skiftat utseende, funktion och betydelse genom olika perioder, men hela tiden med starka ideologiska uttryck. LÄS MER