Arbetarklassen i organisationernas värld : en jämförande studie av fackföreningarnas sociala och historiska förutsättningar i Sverige och Grekland

Författare: Apostolis Papakostas; Stockholms Universitet; []

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)