Sökning: "Agneta Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Agneta Larsson.

 1. 1. Identifying, describing and promoting health and work ability in a workplace context

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Agneta Larsson; Luleå tekniska universitet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Physiotherapy; Sjukgymnastik;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna avhandling är att identifiera, beskriva och främja hälsa och arbetsförmåga ur ett arbetsplatsperspektiv. Tre av delarbetena är kvantitativa och en är kvalitativ. Studie I och II är baserade på samma population av anställda inom kommunal hemtjänst, vilka besvarade ett frågeformulär. LÄS MER

 2. 2. Infections and hyperbaric oxygen : new methods for highdose protocols and noninvasive measurements

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Physiology and Pharmacology

  Författare :Agneta C Larsson; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : The scientific evidence of Hyperbaric Oxygen Treatment is despite the fact that the hyperbaric method has been in use since 1662 still under debate. At Karolinska University Hospital the method has been under the supervision of the department of anesthesia and intensive care since 1990. LÄS MER

 3. 3. Capacity planning in Specialized Healthcare

  Detta är en avhandling från Gothenburg : Chalmers tekniska högskola

  Författare :Agneta Larsson; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; effectiveness; resources; Capacity planning; healthcare;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to contribute to the knowledge of healthcare capacity planning for effective use of resources. Capacity planning concerns the balancing of the demand for capacity with the available capacity of the production system. LÄS MER

 4. 4. Planning and Control of Healthcare Services

  Detta är en avhandling från Gothenburg : Chalmers tekniska högskola

  Författare :Agneta Larsson; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Surgery time estimation; Emergency department; Surgery; Team-based working method; Planning and control;

  Sammanfattning : The focus of this study is on the planning of the production of healthcare services for the group of patients in need of surgical treatments. The aim of the thesis is to contribute to the understanding of how planning and control of healthcare services impacts patient waiting time. LÄS MER

 5. 5. Patients' experiences of undergoing surgery From vulnerability towards recovery -including a new, altered life

  Detta är en avhandling från Luleå tekniska universitet

  Författare :Angelica Forsberg; Luleå tekniska universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nursing; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to explore patients’ experiences of undergoing surgery, including their perceptions of quality of care and recovery. A mixed methods design was used, and studies with qualitativemethods (I, II) and quantitative methods (III, IV, V) were performed. LÄS MER