Sökning: "2010"

Visar resultat 1 - 5 av 4117 avhandlingar innehållade ordet 2010.

 1. 1. Naturbaserade aktiviteter i daglig verksamhet och gymnasiesärskola. En studie om personer som lär långsammare och om trädgårds- och naturbruksarbetets möjligheter och begränsningar i ett socialt perspektiv

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Mariella Niemi; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; naturbaserade aktiviteter; personer med intellektuella funktionshinder; daglig verksamhet; gymnasiesärskola;

  Sammanfattning : This study is about people with learning disabilities and nature-based activities. The study has an ethnographic approach and is based on observations and interviews at a daily activity center specializing in horticultural work and in an upper secondary special school specializing in farming. LÄS MER

 2. 2. Discrete Stochastic Time-Frequency Analysis and Cepstrum Estimation

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Johan Sandberg; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; ambiguity domain; time-frequency analysis; time-frequency representations; covariance function; non-stationary random processes; Speaker recognition; MFCC; cepstrum;

  Sammanfattning : The theory of stochastic time-frequency analysis of non-stationary random processes has mostly been developed for processes in continuous time. In practice however, random processes are observed, processed, and interpreted at a finite set of time points. LÄS MER

 3. 3. Digitala drömmar och industriell utveckling en studie av den svenska dator- och tv-spelsindustrin 1980-2010

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för ekonomisk historia, Umeå universitet

  Författare :Ulf Sandqvist; Lena Andersson-Skog; Eskil Ekstedt; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; Business history; Sweden; Game industry; Game development; Digital games; Computer and video games; Industry Life Cycle; Creative destruction; Modularity.; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore and analyse the development of the Swedish video and computer game industry. The main focus is on the Swedish game development industry. The research was conducted with two different methods. LÄS MER

 4. 4. Mellan "jag" och andra. Nätbaserade studentdialoger med argumentering och responsgivning för lärande

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för ekonomisk historia, Umeå universitet

  Författare :Lisbeth Amhag; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; distributed learning environments; web-based dialogues; learning communities; computer-mediated communication; interactive learning environments; cooperative collaborative learning;

  Sammanfattning : The thesis is about how students can learn to use argumentation and the processes of giving responses in a web-based setting, as a tool for individual and collective learning. The thesis comprises three studies, which examine and describe how 70 distance students develop an individual and collective competence to provide feedback, critically evaluate and argue in the context of a web-based learning environment. LÄS MER

 5. 5. A Profession in Change - A Development Ecology Perspective

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för ekonomisk historia, Umeå universitet

  Författare :Jonas Christensen; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economics; social entrepreneurship; social work; professional autonomy; professions; development ecology; change; knowledge acquisition; Lithuania; Germany;

  Sammanfattning : A welfare state consists of a variety of client organisations within which, among other professions, academics and social workers are active. Social work as a profession has developed in a welfare context where changes at the different levels of the individual, organisation and society constantly pose new challenges to the profession. LÄS MER