Sökning: "phage display"

Visar resultat 1 - 5 av 86 avhandlingar innehållade orden phage display.

 1. 1. Selection and design in antibody phage display

  Detta är en avhandling från Department of Immunotechnology, Lund University

  Författare :Jonas Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; specificity fine-tuning.; phage display; MUC1; automated selection; antigenicity; antibody; affinity maturation;

  Sammanfattning : The immune system is an important part of the physiology of higher organisms. In the immune system antibodies play a key role in neutralizing and clearing potentially lethal threats from the environment. The importance of antibodies in the immune system has made them come to the attention as a tool in chemistry and medicine. LÄS MER

 2. 2. The biology of filamentous phage infection - implications for display technology

  Detta är en avhandling från Fredrik Karlsson Dept. of Immunotechnology P.O. Box 7031 SE-22007 Lund

  Författare :Fredrik Karlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Biotechnology; Bioteknik; infection mechanism; selective infection; TolA; Escherichia coli; pIII; Filamentous phage; Phage display technology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det finns ett stort behov av molekyler eller reagenser för korrekt och snabb diagnos och/eller behandling av sjukdom. På laboratorier används särskilda verktyg för att ta fram sådana reagenser. Verktygen utgörs ibland av levande organismer, som t ex bakterier och virus, och kallas bioteknologiska verktyg. LÄS MER

 3. 3. Ribosome display for selection and evolution of affibody molecules

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Sebastian Grimm; KTH.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; affibody; ribosome display; phage display; combinatorial protein engineering; library; murine IgG1; SATB1; Ras; Raf; TECHNOLOGY Bioengineering Genetic engineering including functional genomics; TEKNIKVETENSKAP Bioteknik Genteknik inkl. funktionsgenomik; SRA - Molecular Bioscience; SRA - Molekylär biovetenskap;

  Sammanfattning : Affinity proteins are invaluable tools in biotechnological and medical applications. This thesis is about combinatorial protein engineering principles for the generation of novel affinity proteins to purify mouse immunoglobulin, detect a potential cancer marker protein or inhibit a cell proliferation pathway. LÄS MER

 4. 4. Discovery of targets for tumor immunotherapy using phage display technology

  Detta är en avhandling från Jesper Tordsson

  Författare :Jesper Tordsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; transplantation; serology; Immunology; colon cancer; melanoma; tumor immunotherapy; phage display; scFv; Immunologi; serologi; Cytology; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer;

  Sammanfattning : This thesis has focused on the development of methods and their applications for the identification of antibodies reactive with tumor associated antigens (TAA). The phage display technology provides a powerful mean to generate antibodies potentially useful for tumor immunotherapy. LÄS MER

 5. 5. Towards novel applications for biomolecular interactions at surfaces

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Pernilla Söderberg; Linnéuniversitetet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; molecular recognition; interactions; phage display; biomolecular interactions; phage; adenine; influenza virus replication; oseltamivir; imprinted polymers.;

  Sammanfattning : The focus of this thesis has been to examine two new concepts involving the interaction of biological agents with synthetic material surfaces.The feasibility of deploying phage display techniques for the screening of materials in non-biological media was examined in two studies. LÄS MER