Pressen i provinsen. Från medborgerliga samtal till modern opinionsbildning 1750-1850

Detta är en avhandling från Nordic Academic Press

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Att vara kritisk till våra dagars medier är en självklarhet, medan 1800-talets presspionjärer däremot har fått behålla hjältestatusen. I "Pressen i provinsen" tecknas den moderna pressens genombrott dock som en utdragen och långtifrån entydig process. Från att på 1700-talet ha varit arenor där alla hade rätten att delta i det upplysta samtalet, blev tidningarna under början av 1800-talet gradvis opinionsorgan styrda av tämligen enväldiga utgivare. Allt mer professionella tidningsmakare formade och tog makten över mediet - och språket. Begrepp som opinion, press, publicist och redaktör fick då de betydelser vi idag tar för givna. "Pressen i provinsen" bygger på ett omfattande källmaterial och slår ett slag för regional idéhistoria och för studiet av landsortspressen. Denna värld får färg och konturer genom personer som den energiske nyhetskrämaren Didric Gabriel Björn, den fantasiefulle martyren Jacob Philip Tollstorp och den konservative kapitalisten John Swartz. En mängd sedan länge bortglömda stridskrifter och tidningar kastar nytt - och inte alltid så fördelaktigt - ljus även över våra etablerade hjältar i huvudstaden.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.