Effects of Past and Current Land Use on Biodiversity: from a semi-natural grassland on Öland (Sweden) to a European perspective

Detta är en avhandling från Tryckeriet i E-huset, Lunds universitet

Sammanfattning: Popular Abstract in French L'inqui

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.