Sökning: "nuclear weapons"

Visar resultat 1 - 5 av 31 avhandlingar innehållade orden nuclear weapons.

 1. 1. The long-term nuclear explosives predicament : final disposal of military usable fissile material in nuclear waste from nuclear power and from the elimination of nuclear weapons

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Johan Swahn; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [1992]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; nuclear explosives; nuclear weapons; construction; destruction; high-level nuclear waste; spent nuclear fuel; disposal; long-term; ethics; Swedish; fissile material; plutinium; production; transmutation; nuclear fuel cycle; military; laser isotope separation; sustainable energy future; sustainability; plutonium economy;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Controlling Weapons of Mass Destruction : An Evaluation of International Security Regime Significance

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Charles F. Parker; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political science; Regimes; security; international cooperation; compliance; weapons of mass destruction; arms control; non-proliferation; nuclear weapons; biological weapons; chemical weapons; NPT; BTWC; CWC; CTBT; Statsvetenskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; statskunskap; Political Science;

  Sammanfattning : This dissertation conducts an in-depth examination of the three weapons of mass destruction control regimes: the nuclear non-proliferation regime, the biological weapons control regime, and the chemical weapons control regime (NBC weapon control regimes). By examining a number of key indicators, this study investigates the specific ways each regime makes or does not make a difference in its respective issue area. LÄS MER

 3. 3. On Weapons Plutonium in the Arctic Environment (Thule, Greenland)

  Detta är en avhandling från Risø National Laboratory

  Författare :Mats Eriksson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nuclear physics; Kärnfysik; Nuclear medicine; radiobiology; Nukleärmedicin; radiobiologi; Nuclear engineering and technology; Kärnteknik; realtime digital image systems; SEM; ICP-MS; alpha spectrometry; gamma spectrometry; heterogeneous activity concentration; hot particle; separation technique; isotopic ratio; inventory; source term; fallout; americium; uranium; plutonium; radionuclide; Bylot Sound; Greenland; Thule; environmental radioactivity; nuclear accident;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I januari 1968 inträffade en flygplansolycka på havsisen ca 12 km väster om Thule flygbasen på nordvästra Grönland. Flygplanet, en amerikansk B-52, hade fyra kärnvapen ombord, som sprängdes sönder när planet störtade. LÄS MER

 4. 4. Methods of Measuring Radioactivity in the Environment

  Detta är en avhandling från Nuclear Physics (Faculty of Science)

  Författare :Mats Isaksson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; radioactivity; soil sampling; depth distribution; nuclear weapons fallout; Chernobyl; sewage sludge; deposition; Ekologi; Fysicumarkivet A:1997:Isaksson; Ecology; Kärnfysik; Nuclear physics; Cs-137;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Nedfall av radioaktiva ämnen, framförallt Cs-137 från atmosfäriska kärnvapenprov och från Tjernobylolyckan, ger idag ett bidrag till den bakgrundsstrålning vi utsätts för. På grund av att Cs-137 har en förhållandevis lång halveringstid (30 år) kommer detta radioaktiva ämne att finnas kvar i ekosystemen för lång tid framöver och det är därför betydelsefullt att studera dess uppförande i naturen. LÄS MER

 5. 5. Visionen om outtömlig energi : Bridreaktorn i svensk kärnkraftshistoria 1945–80

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Maja Fjæstad; KTH.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; nuclear power; nuclear energy; nuclear power history; nuclear weapons; breeder reactor; fast reactor; AB Atomenergi; history; history of science; history of technology; environmental history; Sweden; 20th century; vision; technological vision; interpretative flexibility; kärnkraft; kärnkraftshistoria; kärnvapen; bridreaktorer; snabba reaktorer; AB Atomenergi; historia; vetenskapshistoria; teknikhistoria; miljöhistoria; Sverige; svensk historia; 1900-tal; vision; tekniska visioner; utopi; tolkningsflexibilitet; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of technology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Teknikhistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Vetenskapshistoria;

  Sammanfattning : The fast breeder is a type of nuclear reactor that aroused much attention in the 1950s and 60s. Its ability to produce more nuclear fuel than it consumes offered promises of cheap and reliable energy, and thereby connected it to utopian ideas about an eternal supply of energy. LÄS MER