Sökning: "Sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 2197 avhandlingar innehållade ordet Sverige.

 1. 1. Megalitgravarna i Sverige : typ, tid, rum och social miljö

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet

  Författare :Lars Blomqvist; [1989]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Megalittgravar; Megalitgravar; Arkeolog; Sverige; Stenåldern; Neolitisk;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Upptäckten av Sverige utländska direktinvesteringar i Sverige 1895-1945

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Sven Nordlund; Umeå universitet.; [1989]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; direct investments; subsidiaries; tariffs; imperialism; multinational companies; cartels; Jewish refugee capital; dummy companies; small industrial countries;

  Sammanfattning : The study investigates the extent, development and nature of foreign direct investments in Sweden during the years 1895-1945. The work also has a qualitative aspect, which may be summarized as a question: Why do foreign companies undertake direct investments in Sweden? The basic premise has been that the companies' decisions are based on their own calculations regarding profit interests and structural conditions on the market, but these decisions are also influenced by various power relations. LÄS MER

 3. 3. Själv men inte ensam : om självhjälpsgrupper i Sverige

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan, Stockholms universitet

  Författare :Magnus Karlsson; Ersta Sköndal högskola.; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Civila samhället; Civila samhället; self-help group; mutual aid group; mutual understanding; mutual support; experiential knowledge; professional knowledge; voluntary work; socialt arbete; Social Work; Självhjälpsgrupper; Sverige; Self-help groups; Social support;

  Sammanfattning : In this thesis, self-help groups are defined as small, autonomous groups of people that meet regularly to cope with a shared problem through mutual aid. There is reason to believe that self-help group activity is increasing in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Digitala pionjärer : Datorkonstens introduktion i Sverige

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlsson Bokförlag

  Författare :Gary Svensson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Computer art; Visual communication; Art and technology; Intermedia; Art history; Sweden; New media; Datorkonst; Historia; Sverige; 1900-talet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study Computer Art in Sweden from 1966 to 1986. The first Swedish artists who used computers in their work appeared during this period and the art arena was technically transposed into something new and infrequently scrutinised. LÄS MER

 5. 5. Ännu icke godkänt : lärares sätt att erfara betygssystemet och dess tillämpning i yrkesutövningen

  Detta är en avhandling från Malmö : Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Bengt Selghed; Högskolan Kristianstad.; Malmö University.; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Betygsättning; grundskolan; Sverige; Målrelaterade betyg; Grundskollärare; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; betygsättning-historia-Sverige; betygsättning-attityder till; grundskolan-Sverige; lärare-attityder-Sverige; Pedagogy and didactics; phenomenography; teachers assessing and grading practices; secondary school; criterion-referenced grading system; didaktik;

  Sammanfattning : Ett nytt betygssystem infördes i grundskolan i Sverige 1995. Det tidigare relativa eller normrelaterade systemet ersattes av ett kriterierelaterat, benämnt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Övergången till kriterierelaterade bedömningsprinciper ställer nya och andra krav på lärare. LÄS MER