Sökning: "social pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 1409 avhandlingar innehållade orden social pedagogik.

 1. 1. Att lära i mötet mellan estetik och rationalitet : pedagogers vägledning och barns problemlösning genom bild och form

  Detta är en avhandling från Malmö : Forskarutbildningen i pedagogik, Lärarutbildningen, Högsk

  Författare :Ingrid Lindahl; Lunds universitet.; Lund University.; Högskolan Kristianstad.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; problemsolving; Pedagogy and didactics; guiding; Aesthetics; cultural historical theory; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Problemlösning; pedagogik; förskolan; Problemlösning; grundskolan; Estetik;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med den höär studien är att bidra till ökad förståelse för barns lärande och meningsskapande i skolan när pedagoger försöker överskrida ett mer traditionellt arbetssätt genom att förena estetik och rationalitet i läroprocessen. Avsikten är att beskriva och tolka avd som utspelar sig i samtal mellan barn och pedagoger när barn förväntas lösa probelm genom bild och form. LÄS MER

 2. 2. Folkhälsopedagogen söker legitimitet. Ett möte mellan pedagogik och verskamhetsförlagd utbildning

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Leif Karlsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Högskolan Kristianstad.; Malmö University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; theory and practice; work experience period; pedagogical development; Critical research; higher education standard; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; Humanities Social Sciences; folkhälsopedagogik; folkhälsovetenskap; verskamhetsförlagd utbildning;

  Sammanfattning : Det folkhälsopedagogiska programmet vid högskolan i Kristianstad startade 1998 och kan ses som ett svar på de nya krav som samhället ställer på kompetens inom hälsoområdet, där sjukvårdande insatser ska ersättas eller kompletteras med hälsofrämjande arbete och där den pedagogiska dimensionen har ansetts särskilt viktig. Förutom att utbildningen ska vara relevant för den kommande yrkesfunktionen måste den också svara upp mot de olika former av kvalitetsgranskning som den högre utbildningen under senare år varit föremål för. LÄS MER

 3. 3. Rättvis idrottsundervisning för elever med rörelsehinder dilemma kring omfördelning och erkännande

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Kajsa Jerlinder; Högskolan i Gävle.; Örebro universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Handikappvetenskap; Disability Science; Education; Pedagogik; physical education; physical disabilities; redistribution; recognisation; justice; special education; categorisation; idrottsundervisning; rörelsehinder; omfördelning; erkännande; rättvisa; specialpedagogik; kategorisering;

  Sammanfattning : Licentiate dissertation, written in Swedish with an English abstract.The educational goal of “a school for all” creates many challenges. Issues of socialjustice and equity are central tenets of the concept of inclusive education. LÄS MER

 4. 4. Jämställdhetsarbetets pedagogik : dilemman och paradoxer i arbetet med jämställdhet på ett företag och ett universitet

  Detta är en avhandling från Göteborg University

  Författare :Petra Angervall; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. The Predicament of the Learner in the New Media Age: an investigation into the implications of media change for learning

  Detta är en avhandling från Oxford University

  Författare :Russell Francis; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; Göteborgs universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education; Etnografi; Ethnography; Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and communication studies; Teknik och social förändring; Technology and social change; New Media; Higher Education; Learning; New Meida Literacy; Sociocultural Theory; Activity Theory; Agency; Participatory Culture; Internet in Everyday Life; Networked University;

  Sammanfattning : .... LÄS MER