Sökning: "social pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 1422 avhandlingar innehållade orden social pedagogik.

 1. 1. Att lära i mötet mellan estetik och rationalitet : pedagogers vägledning och barns problemlösning genom bild och form

  Detta är en avhandling från Malmö : Forskarutbildningen i pedagogik, Lärarutbildningen, Högsk

  Författare :Ingrid Lindahl; Lunds universitet.; Lund University.; Högskolan Kristianstad.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; problemsolving; Pedagogy and didactics; guiding; Aesthetics; cultural historical theory; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Problemlösning; pedagogik; förskolan; Problemlösning; grundskolan; Estetik;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med den höär studien är att bidra till ökad förståelse för barns lärande och meningsskapande i skolan när pedagoger försöker överskrida ett mer traditionellt arbetssätt genom att förena estetik och rationalitet i läroprocessen. Avsikten är att beskriva och tolka avd som utspelar sig i samtal mellan barn och pedagoger när barn förväntas lösa probelm genom bild och form. LÄS MER

 2. 2. Folkhälsopedagogen söker legitimitet. Ett möte mellan pedagogik och verskamhetsförlagd utbildning

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Leif Karlsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Högskolan Kristianstad.; Malmö University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; theory and practice; work experience period; pedagogical development; Critical research; higher education standard; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; Humanities Social Sciences; folkhälsopedagogik; folkhälsovetenskap; verskamhetsförlagd utbildning;

  Sammanfattning : Det folkhälsopedagogiska programmet vid högskolan i Kristianstad startade 1998 och kan ses som ett svar på de nya krav som samhället ställer på kompetens inom hälsoområdet, där sjukvårdande insatser ska ersättas eller kompletteras med hälsofrämjande arbete och där den pedagogiska dimensionen har ansetts särskilt viktig. Förutom att utbildningen ska vara relevant för den kommande yrkesfunktionen måste den också svara upp mot de olika former av kvalitetsgranskning som den högre utbildningen under senare år varit föremål för. LÄS MER

 3. 3. Rättvis idrottsundervisning för elever med rörelsehinder dilemma kring omfördelning och erkännande

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Kajsa Jerlinder; Högskolan i Gävle.; Örebro universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Handikappvetenskap; Disability Science; Education; Pedagogik; physical education; physical disabilities; redistribution; recognisation; justice; special education; categorisation; idrottsundervisning; rörelsehinder; omfördelning; erkännande; rättvisa; specialpedagogik; kategorisering;

  Sammanfattning : Licentiate dissertation, written in Swedish with an English abstract.The educational goal of “a school for all” creates many challenges. Issues of socialjustice and equity are central tenets of the concept of inclusive education. LÄS MER

 4. 4. En analys av sexåringars bildspråk: bilder av skolan

  Detta är en avhandling från Elisabet Ahlner Malmström, Bästekille backar 27735 Kivik, Sweden alt Lund University Press Box 141, SE-22100 Lund, Sweden

  Författare :Elisabeth Ahlner Malmström; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogical Semiotics; Pictorial Language; Pedagogy and didactics; Functional Meaning; Intuition; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Interaction, communication and signification are fundamental to the human world. How do children use codes in their drawings, as in-struments of processing information, representing reality? I find use-ful tools in theories that focus upon the semiotic play, thought and language. LÄS MER

 5. 5. Tänkande bakom val och användning av livsmedel faktorer som medverkar till eller utgör hinder för förändring av matvanor

  Detta är en avhandling från Lund : Lund Univ. Press

  Författare :Eva Svederberg; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy and didactics; health education; Education; food and nutrition; blue collar workers; Sweden; immigrants; contextual analysis; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Avhandlingsarbetet fokuserar tänkande och handlande i förhållande till livsmedel som pedagogiska förutsättningar för förståelse av kostbudskap och näringsrekommendationer. Studiens syfte var att undersöka och beskriva hur tidigare erfarenheter framträder i människors tänkande och handlande i förhållande till deras val och användning av fettrika resp. LÄS MER