Sökning: "NATURAL SCIENCES"

Visar resultat 1 - 5 av 21440 avhandlingar innehållade orden NATURAL SCIENCES.

 1. 1. På spaning efter idrottsdidaktik

  Författare :Katarina Schenker; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogics; Pedagogik; Sport Science; Idrottsvetenskap; idrottsdidaktik; didaktik; idrottsvetenskap; idrott; Sport pedagogy; Sport education theory; Higher education; Physical education; Sport didactics; subject-matter didactics; didactics; PETE; PE teacher education programmes; Idrottsdidaktik; Ämnesdidaktik; Idrottslärarutbildning; Lärarutbildning; Högre utbildning; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; PE teacher education programme; sport didactics; physical education; sport education theory; teaching model; sport pedagogy model; sport pedagogical reflection;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish För ämneslärarexamen krävs att studenterna ska kunna bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnesdidaktik. För lärarprogram med inriktning mot undervisning i Idrott och hälsa medför det att begreppet idrottsdidaktik behöver tydliggöras. LÄS MER

 2. 2. Learning-by-modeling Novel Computational Approaches for Exploring the Dynamics of Learning and Self-governance in Social-ecological Systems

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm Resilience Centre, Stockholm University

  Författare :Emilie Lindkvist; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Complex adaptive systems; Renewable resources; Adaptive management; Small-scale fisheries; Artificial intelligence; Reinforcement learning; Agent-based modeling; agent-baserade modeller; artificiell intelligens; social-ekologiska system; komplexa adaptiva system; förnyelsebara naturresurser; adaptiv förvaltning; Sustainability Science; vetenskap om hållbar utveckling;

  Sammanfattning : As a consequence of global environmental change, sustainable management and governance of natural resources face critical challenges, such as dealing with non-linear dynamics, increased resource variability, and uncertainty. This thesis seeks to address some of these challenges by using simulation models. LÄS MER

 3. 3. Stochastic modelling and analysis of early mouse development

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Sofia Tapani; Chalmers tekniska högskola Göteborgs universitet.; Chalmers University of Technology University of Gothenburg.; Chalmers tekniska högskola Göteborgs universitet.; Chalmers University of Technology University of Gothenburg.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Matematisk statistik; Mathematical statistics; Övrig matematik; Other mathematics; Morfologi; cellbiologi; patologi; Morphology; cell biology; pathology; Biologi; Biology; Cellbiologi; Cell biology; Morfologi; Morphology; Utvecklingsbiologi; Developmental biology; Biofysik; Biophysics; correlation; CUSUM; mouse; non-stationarity; pronucleus; stochastic differential equation; time series; wavelet decomposition; yeast;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. HOUSE MASTER SCHOOL: Career Model for Education and Training in Integrated and Sustainable Conservation of Built Environments

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Erika Johansson; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Bebyggelseforskning; Settlement studies; Historisk-filosofiska ämnen; History and philosophy subjects; Miljökemi; Environmental chemistry; Socialvetenskap; Social sciences; Arbetsmarknadsforskning; Labour market research; Europeiskt forskningssamarbete; European research cooperation; Forskning om offentlig sektor; Public sector research; Forskningspolitik; Research policy; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Civil engineering and architecture; Kulturarv och kulturproduktion; Cultural heritage and cultural production; integrated conservation; systemic approach; sustainable development; action research; transdisciplinary case study research; educational systems design; construction; education; training; lifelong learning; career and workforce development; Education for Sustainable Development ESD ; crafts; craftsmanship training; sustainability science; socio-ecological approach; triple helix; organizational learning; community action;

  Sammanfattning : Based on a participatory action research methodology and approach (AR), this dissertation explores the core theoretical problems and opportunities of education and learning for sustainable development (ESD) within the cross-disciplinary area of integrated and sustainable conservation of built environments. The main purpose has been to develop an epistemological framework for integrated lifelong learning, ethics and advanced research (R&D) and to provide a new sustainable education and career model for the field to be applied in the Dalecarlia region and on a national level within the Swedish construction industry at large; i. LÄS MER

 5. 5. Trädgårdsmästarens förökningsmetoder – schema och katalog över förökningsdelar vid vegetativ förökning av fleråriga örtartade växter

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Tina Westerlund; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Vegetative plant propagation; Herbaceous perennials; Nursery practice; Traditional propagation methods; Cuttings; Plant parts; Growth habit; Classification; Scheme;

  Sammanfattning : The purpose of this licentiate thesis is to gather and classify information about traditional vegetative propagation of perennial herbaceous plants. This thesis is the first, self-contained part of a survey of propagation methods used by horticulturists. LÄS MER