Sökning: "HUMANIORA"

Visar resultat 1 - 5 av 7795 avhandlingar innehållade ordet HUMANIORA.

 1. 1. Den östnordiske ballade - oral teori og tekstanalyse. : Studier i Danmarks gamle Folkeviser

  Detta är en avhandling från Museum Tusculanum, Köbenhavn

  Författare :Sigurd Kvärndrup; Växjö universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Aesthetics; Estetik; Languages and linguistics Scandinavian languages; Språkvetenskap Nordiska språk; Comparative literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Disputatsen introducerer den internationale balladeforskning siden 1900, idet balladen beskrives som en internationalt udbredt kunstform med mange ganrer. Den indförer en skelnen mellem to af disse, östnordiske viser og vestnordiske kvad; sidstnävnte har et forläg i historiske begivenheder, myter eller litteräre fortällinger, mens viser generelt er fiktion med skabelonagtige handlinger. LÄS MER

 2. 2. Silk Weaving in Sweden During the 19th Century Textiles and texts - An evaluation of the source material

  Detta är en avhandling från Department of Product and Production Development, Chalmers University of Technology

  Författare :Martin Ciszuk; Högskolan i Borås.; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; Chalmers tekniska högskola.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Textil och mode generell ; Textiles and Fashion General ; Silk Weaving; Jacquard Loom; 19th Century Sweden; Object Based Research; Material Culture; Experience Based Knowledge.; textile history; K.A. Almgren Sidenväveri;

  Sammanfattning : Silk-weaving in Sweden during the 19th century. Textiles and texts - An evaluation of the source material. With the rich material available, 19th century silk-weaving invites to studies on industrialisation processes. LÄS MER

 3. 3. Det imaginära rummet. Inspelningspraxis och produktion av konstmusikfonogram i Sverige 1925-1983

  Detta är en avhandling från University of Gothenburg

  Författare :Toivo Burlin; Högskolan Dalarna.; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ljudproduktion; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Other humanities and religion; Art music; medialization; recording; producer; engineer; music technology; historiography; Representation; Phonography; Hypernotation; music industry; business; Swedish Society Discofil; Sveriges Radio; Studio Andromeda; recording techniques; romanticism; neo-classicism; the Midfield; modernism; canon; electronic music; EMS.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Att fånga det karaktäristiska i stadens bebyggelse: SAVE-metoden som underlag för bevarandeplanering

  Detta är en avhandling från Göteborg University

  Författare :Håkan Hökerberg; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Other humanities and religion; Övrig samhällsvetenskap; Other social sciences; Kulturarv och kulturproduktion; Cultural heritage and cultural production; Urban built environments; municipal planning; laws of preservation; Denmark; Sweden; method; SAVE; Preservation Atlas; case studies; evaluation; analysis; mapping; evaluation process; preservational value; developed structures; buildings; citizen influence.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Vad är en neger? Negritude, essentialism, strategi

  Detta är en avhandling från Göteborg University

  Författare :Mikela Lundahl; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Litteraturvetenskap; Literature; Idé- o lärdomshistoria; History of science and ideas; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Other humanities and religion; Etnicitet; Ethnicity; Kulturarv och kulturproduktion; Cultural heritage and cultural production; colonialism; racism; anti-racism; essentialism; anti-essentialism; Senghor; Césaire; negritude; Sartre; postcolonial; Spivak; strategy;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyse the concept of negritude in texts written by Léopold Sédar Senghor and Aimé Césaire and how they used the word nègre in their anti-colonial struggle. Usually the negritude movement is seen as racial essentialistic and particularistic. LÄS MER