Sökning: "nuclear power"

Visar resultat 1 - 5 av 249 avhandlingar innehållade orden nuclear power.

 1. 1. 14C Produced by Nuclear Power Reactors - Generation and Characterization of Gaseous, Liquid and Solid Waste

  Detta är en avhandling från Division of Nuclear Physics Department of Physics Lund University Box 118 SE-221 00 Lund Sweden

  Författare :Åsa Magnusson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; waste disposal; spent ion-exchange resins; mass balance assessment; Nuclear physics; environmental impact; Fysicumarkivet A:2007:Magnusson; nuclear power plant; Kärnfysik; Carbon-14;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kärnkraftverk släpper under drift ut små mängder av många olika radioaktiva ämnen. De flesta av dessa ämnen når aldrig människan. Detta beror vanligen på att de hunnit sönderfalla på vägen eller att det saknas upptagsvägar vilket betyder att de är otillgängliga för människan. LÄS MER

 2. 2. Visionen om outtömlig energi : Bridreaktorn i svensk kärnkraftshistoria 1945–80

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Maja Fjæstad; KTH.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; nuclear power; nuclear energy; nuclear power history; nuclear weapons; breeder reactor; fast reactor; AB Atomenergi; history; history of science; history of technology; environmental history; Sweden; 20th century; vision; technological vision; interpretative flexibility; kärnkraft; kärnkraftshistoria; kärnvapen; bridreaktorer; snabba reaktorer; AB Atomenergi; historia; vetenskapshistoria; teknikhistoria; miljöhistoria; Sverige; svensk historia; 1900-tal; vision; tekniska visioner; utopi; tolkningsflexibilitet; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of technology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Teknikhistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Vetenskapshistoria;

  Sammanfattning : The fast breeder is a type of nuclear reactor that aroused much attention in the 1950s and 60s. Its ability to produce more nuclear fuel than it consumes offered promises of cheap and reliable energy, and thereby connected it to utopian ideas about an eternal supply of energy. LÄS MER

 3. 3. The long-term nuclear explosives predicament : final disposal of military usable fissile material in nuclear waste from nuclear power and from the elimination of nuclear weapons

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Johan Swahn; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [1992]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; nuclear explosives; nuclear weapons; construction; destruction; high-level nuclear waste; spent nuclear fuel; disposal; long-term; ethics; Swedish; fissile material; plutinium; production; transmutation; nuclear fuel cycle; military; laser isotope separation; sustainable energy future; sustainability; plutonium economy;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Studies of Nuclear Fuel by Means of Nuclear Spectroscopic Methods

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Peter Jansson; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Radiation sciences; irradiated nuclear fuel; nuclear spectroscopy; tomography; safeguard; Strålningsvetenskap; MEDICINE Physiology and pharmacology Radiological research Radiation biology; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Radiologisk forskning Strålningsbiologi; Kärnfysik; Nuclear Physics;

  Sammanfattning : The increasing demand for characterization of nuclear fuel, both from an operator and authority point of view, motivates the development of new experimental and, preferable, non-destructive methods. In this thesis, some methods based on nuclear spectroscopic techniques are presented. LÄS MER

 5. 5. On-Line Monitoring Applications in Nuclear Power Plants

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Hashem Mehrdad Hashemian; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Signalbehandling; Signal processing; Övrig teknisk fysik; Other engineering physics; Nuclear power plants; noise analysis; instrumentation and control; applied research; next generation reactors; sensor response time testing; sensing line blockages; calibration monitoring; reactor diagnostics;

  Sammanfattning : As the current generation of nuclear power plants have passed their mid-life, increased monitoring of their health is critical to their safe operation. This is especially true now that license renewal of nuclear power plants has accelerated, allowing some plants to operate up to 60 years or more. LÄS MER