Sökning: "Johan Swahn"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Johan Swahn.

 1. 1. If I can taste it, I want it... sensory marketing in grocery retail stores

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Johan Swahn; Örebro universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; detaljhandel; konsumentbeteende; marknadsföring; reklam; semantik; sensorik; sensoriska beskrivningar; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Culinary Arts and Meal Science; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Måltidskunskap; Måltidskunskap; Culinary Arts and Meal Science;

  Sammanfattning : Avhandlingen syftar till att undersöka hur man kan utveckla ett kognitivt baserat sensoriskt språk för olika produkter i detaljhandel och därefter använda det i marknadsföringen i butiksledet. Vidare undersökts om denna marknadsföring har någon effekt på konsumenternas val av produkt. LÄS MER

 2. 2. The long-term nuclear explosives predicament : final disposal of military usable fissile material in nuclear waste from nuclear power and from the elimination of nuclear weapons

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Johan Swahn; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [1992]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; nuclear explosives; nuclear weapons; construction; destruction; high-level nuclear waste; spent nuclear fuel; disposal; long-term; ethics; Swedish; fissile material; plutinium; production; transmutation; nuclear fuel cycle; military; laser isotope separation; sustainable energy future; sustainability; plutonium economy;

  Sammanfattning : .... LÄS MER