Avhandlingar från svenska universitet

Avhandlingar.se ger dig en inblick i vad svenska doktorander och forskare håller på med. Här hittar du 33814 färdiga avhandlingar (doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar), varav ungefär hälften går att ladda ner i fulltext, som PDF-dokument.

Vad är du intresserad av? Skriv in ett sökord i sökfältet ovan, och ta reda på vad det finns för avhandlingar i ämnet. Om du endast önskar söka bland nedladdningsbara dokument, klicka i rutan under sökfältet.

HÄMTAD: SENASTE AVHANDLINGAR:
2016-04-26Agent-Oriented Programming in Power Distribution Automation : an Architecture, a Language, and their Applicability
2016-04-26Enhancing Container Terminal Performance : A Multi Agent Systems Approach
2016-04-26Hållbar dialog? : retorik i möten om svensk kärnavfallshantering
2016-04-26Filter bank design for digital speech signal processing : methods and applications
2016-04-26Evaluation of design alternatives for a directory-based cache coherence protocol in shared-memory multiprocessors
2016-04-26Digital block transmission and time-of-flight estimation receiver design and performance analysis
2016-04-26The Discourse of Oratory : The New Rhetoric and Romantic Writing in Eighteenth and Nineteenth Century Britain
2016-04-26Applied Array-Filter Design : Methods and Applications
2016-04-26Acoustic Noise and Echo Cancelling : Microphone Array Methods and Applications
2016-04-26Det illojala barnets uppror : Studier kring jan Myrdals självbiografiska texter
2016-04-26Integration of Sustainability Aspects in Product Development
2016-04-26Traumatic Brain Injuries: Animal Experiments and Numerical Simulations to Support the Development of a Brain Injury Criterion
2016-04-26Multi-Agent Potential Field based Architectures for Real-Time Strategy Game Bots
2016-04-26A Multi-Agent Potential Field Based Approach for Real-Time Strategy Game Bots
2016-04-26Socio-material mediations : : learning, knowing and self-produced media within healthcare
2016-04-26Perspectives on Software and their Priorities :Balancing Conflicting Stakeholder Views
2016-04-26Creation and Detection of Single Photons
2016-04-26Performance Characterization of In-Memory Data Analytics on a Scale-up Server
2016-04-26Understanding the visitor A prerequisite for coastal zone planning
2016-04-24On Exergy and Aero Engine Applications

Mer info om Avhandlingar.se

Avhandlingar.se ger dig tillgång till avhandlingar från svenska universitet. Sajten är en systersajt till Uppsatser.se där man kan söka bland svenska högskolestudenters examensuppsatser, och ingår i ett nätverk med Akademiska sajter under namnet Academic Network. Avhandlingar.se är utvecklad i samråd med LIBRIS / Kungliga Biblioteket.Minkarta.se: Ted Valentin Hej! Jag heter Ted, och det är jag som har gjort den här sajten. Jag har även utvecklat Annonskartan.se, Restaurangkartan.se och Hotellkartan.se. Och så gör jag sajter där du kan hitta caféer, sushi, badplatser, vandrarhem, campingplatser, pizzerior och vintage-butiker.