Avhandlingar från svenska universitet

Avhandlingar.se ger dig en inblick i vad svenska doktorander och forskare håller på med. Här hittar du 68325 färdiga avhandlingar (doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar), varav ungefär hälften går att ladda ner i fulltext, som PDF-dokument.

Vad är du intresserad av? Skriv in ett sökord i sökfältet ovan, och ta reda på vad det finns för avhandlingar i ämnet. Om du endast önskar söka bland nedladdningsbara dokument, klicka i rutan under sökfältet.

HÄMTAD: SENASTE AVHANDLINGAR:
2017-04-29Cellulose-fiber-based thermal insulation materials with fungal resistance, improved water resistance and reaction-to-fire properties
2017-04-29Circulating and genetic factors in colorectal cancer : Potential factors for establishing prognosis?
2017-04-29re-evaluation of clinical methods to identify individuals with increased risk of caries
2017-04-29Does firm or household borrowing react to monetary policy shocks
2017-04-29Classification in a person-oriented context
2017-04-29Auditability as interface : negotiation and signification of intangibles
2017-04-29Apparaturbetraktelser : metafilmiska aspekter på Jan Troells Här har du ditt liv
2017-04-29Development of NMR methods for studies of dynamics and structure : applications to motilin, Alzheimer β-peptide and ubiquitin
2017-04-29Borders of management : five studies of accounting, organizing and the environment
2017-04-29Ungdomars möte med yrkesutbildning : en jämförelse mellan ungdomar i kommunal och företagsförlagd gymnasieutbildning
2017-04-29Kön, kropp och konstruktion : en undersökning av den filosofiska grunden för distinktionen mellan kön och genus
2017-04-29Trenätsmodellen : ett systemteoretiskt redskap för att beskriva helhet och komplexitet i pedagogisk praktik : exemplet värnpliktsutbildning
2017-04-29Career outcomes in the Swedish labor market : three contextual studies
2017-04-29Literacy proficiency, earnings, and recurrent training : a ten country comparative study
2017-04-29Matematisk och pedagogisk kunskap – Lärarstudenters uppfattningar av begreppen funktion och variabel
2017-04-29Entrepreneurship in a School Setting : Introducing a Business Concept in a Public Context
2017-04-29Militärt ledarskap - när det gäller : svenskt militärt ledarskap med fredsfrämjande insatser i fokus
2017-04-29Hydropower plants and power systems Dynamic processes and control for stable and efficient operation
2017-04-29Healthcare Priority Setting and Rare Diseases What Matters When Reimbursing Orphan Drugs
2017-04-29Development of income following sickness absence from the workplace or long-term unemployment, and among individuals with Multiple Sclerosis

Mer info om Avhandlingar.se

Avhandlingar.se ger dig tillgång till avhandlingar från svenska universitet. Sajten är en systersajt till Uppsatser.se där man kan söka bland svenska högskolestudenters examensuppsatser, och ingår i ett nätverk med Akademiska sajter under namnet Academic Network. Avhandlingar.se är utvecklad i samråd med LIBRIS / Kungliga Biblioteket.Minkarta.se: Ted Valentin Hej! Jag heter Ted, och det är jag som har gjort den här sajten. Jag har även utvecklat Annonskartan.se, Restaurangkartan.se och Hotellkartan.se. Och så gör jag sajter där du kan hitta caféer, sushi, badplatser, vandrarhem, campingplatser, pizzerior och vintage-butiker.