Sökning: "Media and communication studies"

Visar resultat 1 - 5 av 351 avhandlingar innehållade orden Media and communication studies.

 1. 1. Nätjournalistik - En explorativ fallstudie av digitala mediers karaktärsdrag på fyra nyhetssajter

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Michael Karlsson; Lunds universitet.; Lund University.; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Mittuniversitetet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Journalism and New media; Press and communication sciences; Digital journalism; Online journalism; Epistemology of news; Internet; Multimedia; Journalistik; media; kommunikation; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; SOCIAL SCIENCES Other social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap; Online journalistik; journalistik;

  Sammanfattning : Internet har under de senaste tio åren växt från marginalföreteelse till ett populärt och mycket använt medium. Många företeelser och tjänster tar steget över till Internet och bland dessa finns även journalistik. LÄS MER

 2. 2. Dagspress, sport och doping : medieskandaler i ett samtida Sverige

  Detta är en avhandling från Lund : Department of Media, Communication and Journalism, Lund University

  Författare :Sara Hamqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sports journalism; media sport; Media analysis; doping; scandal; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Science; Medie- och kommunikationsvetenskap; media analysis;

  Sammanfattning : I avhandlingen beskrivs och analyseras den svenska dagspressens hantering av doping och dopingöverträdelser inom internationell elitidrott. Artiklarna studeras med hjälp av följande tre frågeställningar: (1) Vad utmärker medieinnehållet om sport och doping? (2) Vilken bild av den sociala ordningen skymtar fram i detta mediematerial? (3) Vad berättar medieskandaler kring sportstjärnor och deras överträdelser om vår samtids rådande normsystem? Avhandlingen består av en kvantitativ innehållsanalys av en större mängd artiklar samt av två näranalyser av en mindre mängd artiklar från Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet. LÄS MER

 3. 3. Kommunikation, medborgarskap och deltagardemokrati

  Detta är en avhandling från Sociologiska institutionen, Lunds universitet

  Författare :Jakob Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; positioning theory; dialogue; ethnography; culture; rationality; deliberative democracy; late modernity; participation; participatory democracy; communication; meaning making; Citizenship; discourse; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : Det görs en rad försök till demokratisk förnyelse ute i kommunerna. I denna avhandling är det min ambition att analysera ett sådant försök; medborgarutskotten i Helsingborg. LÄS MER

 4. 4. Intranät – en ny arena för kommunikation och lärande

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Mats Heide; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Intranet; information and communication technology; sense making; organizational learning; organizational communication; knowledge management; media; Journalistik; Press and communication sciences; kommunikation;

  Sammanfattning : During the 1990s, communication and learning attracted heightened attention in organizational contexts. Generally speaking, there is great faith in the significance of ICT for people’s learning. One form of technology which has had a great impact on Swedish organizations is the intranet. LÄS MER

 5. 5. Den kommunikativa utmaningen : en studie av kommunikationen mellan chef och medarbetare i en modern organisation

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Charlotte Simonsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; matrix organization; Press and communication sciences; organizational culture; organizational communication; sense making; dialogue; leadership; management of meaning; Journalistik; media; kommunikation;

  Sammanfattning : The focus of this dissertation is communication between managers and subordinates in a modern organization. The research questions are concerned with ideas, practices and organizational conditions in relation to leadership communication. LÄS MER