Sökning: "tranströmer"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet tranströmer.

 1. 1. "Och varje myra drog sitt streck till den stora gravyren" : - Lyrisk piktorialism med exempel från Ella Hillbäcks och Tomas Tranströmers verk

  Författare :Emma Tornborg; Lars Elleström; Margareta Wallin Wictorin; Mats Jansson; Växjö universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; piktorialism; tranströmer; hillbäck; Literature; Litteraturvetenskap; Comparative literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : I licentiatavhandlingen undersöks litterär piktorialism, ett litterärt grepp som innebär att verkets gestaltade objekt jämförs med, beskrivs som eller representeras i termer av visuella, ikoniska representationer, som till exempel tavlor, fotografier eller skulpturer. För att belysa piktorialismens funktion och effekt analyseras ett antal dikter av Ella Hillbäck och Tomas Tranströmer. LÄS MER

 2. 2. "VEM är jag?" : Det lyriska subjektet och dess förklädnader i Tomas Tranströmers författarskap

  Författare :Magdalena Slyk; Håkan Möller; Pär Hellström; Anders Cullhed; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; the lyrical subject; autobiography; memoirs; Tomas Tranströmer; Literature; Litteraturvetenskap; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to examine how the lyrical subject is presented in Tomas Tranströmer’s poetry and prose.  Crucial concepts such as the lyrical subject, autobiography, and the memoir are thoroughly discussed and defined based on modern research. The first chapter is devoted entirely to Tranströmer’s prose. LÄS MER

 3. 3. What Literature Can Make Us See : Poetry, Intermediality, Mental Imagery

  Författare :Emma Tornborg; Lars Elleström; Heidrun Führer; Valerie Robillard; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Intermediality; mental imagery; poetry; Comparative literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : In this thesis I investigate what kind of mental imagery ekphrastic and pictorial poetry can evoke, how time is represented in this kind of poetry, and how readers experience the temporality it represents. Ekphrasis (a verbal representation of a static, visual, iconic representation) and pictorialism (a phenomenon that occurs when the reality of the fictive world, either psychological or physical, in the text is represented as image) are intermedial concepts: in various ways and to various degrees, ekphrastic and pictorial texts refer to and represent static, visual, iconic media such as painting, photography and sculpture. LÄS MER

 4. 4. Versform & ikonicitet : Med exempel från svensk modernistisk lyrik

  Författare :JIMMIE SVENSSON; Christina Ljungberg; Litteraturvetenskap; []
  Nyckelord :Ikoniciet; Peirce; 1900-talslyrik; Versifikation; bildspråk; Intertextualitet; Metapoesi; Emotionalitet;

  Sammanfattning : Thisthesis revisits and explores the relationship between verse and meaning bymeans of the notion of iconicity, i.e.,as signs primarily based on similarity. The aim of the thesis is to show howverse and its interaction with words and sentences create meaning and can be anintegrated part in the interpretation or understanding of the poem as a whole. LÄS MER