Sökning: "Magdalena Slyk"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Magdalena Slyk.

  1. 1. "VEM är jag?" : Det lyriska subjektet och dess förklädnader i Tomas Tranströmers författarskap

    Författare :Magdalena Slyk; Håkan Möller; Pär Hellström; Anders Cullhed; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; the lyrical subject; autobiography; memoirs; Tomas Tranströmer; Literature; Litteraturvetenskap; Literature; Litteraturvetenskap;

    Sammanfattning : The aim of this dissertation is to examine how the lyrical subject is presented in Tomas Tranströmer’s poetry and prose.  Crucial concepts such as the lyrical subject, autobiography, and the memoir are thoroughly discussed and defined based on modern research. The first chapter is devoted entirely to Tranströmer’s prose. LÄS MER