Sökning: "random jumps"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden random jumps.

 1. 1. Random Loewner Chains

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Carl Fredrik Johansson; KTH.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Loewner differential equation; Schramm-Loewner evolution; loop-erased random walk; Hastings-Levitov model; MATHEMATICS; MATEMATIK;

  Sammanfattning : This thesis contains four papers and two introductory chapters. It is mainly devoted to problems concerning random growth models related to the Loewner differential equation. LÄS MER

 2. 2. Probing Dynamics of Oligosaccharides by Interference Phenomena in NMR Relaxation

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för fysikalisk kemi, oorganisk kemi och strukturkemi

  Författare :Leila Ghalebani; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NMR; sugars; oligosaccharides; carbon-13 relaxation; cross-correlated relaxation; molecular dynamics; internal motion; random jumps; PRE; paramagnetic relaxation; MEDICINE Chemistry; MEDICIN Kemi; fysikalisk kemi; Physical Chemistry;

  Sammanfattning : Oligosaccharides (carbohydrates) are a large class of biological molecules that are important as energy sources in the human body and have enormously varied biological functions. It is generally believed that biological activities of carbohydrates are related to their internal dynamics. LÄS MER

 3. 3. Spatial Mixture Models with Applications in Medical Imaging and Spatial Point Processes

  Detta är en avhandling från Gothenburg : Chalmers University of Technolog

  Författare :Anders Hildeman; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Non-Gaussian; Bayesian level set inversion; Point processes; Substitute CT; Finite mixture models; Spatial statistics; Gaussian fields;

  Sammanfattning : Finite mixture models have proven to be a great tool for both modeling non-standard probability distributions and for classification problems (using the latent variable interpretation). In this thesis we are building spatial models by incorporating spatially dependent categorical latent random fields in a hierarchical manner similar to that of finite mixture models. LÄS MER

 4. 4. Topics in Simulation and Stochastic Analysis

  Detta är en avhandling från Centre for Mathematical Sciences, Lund University

  Författare :Mikael Signahl; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mathematics; Matematik; stochastic heat equation; stochastic wave equation; error rates; truncated Levy process; discontinuities; optimal decay rate; digital communication system;

  Sammanfattning : Paper A investigates how to simulate a differentiated mean in cases where interchanging differentiation and expectation is not allowed. Three approaches are available, finite differences (FD's), infinitesimal perturbation analysis (IPA) and the likelihood ratio score function (LRSF) method. LÄS MER

 5. 5. Conservation Laws, Numerical Schemes and Control Strategies for Sedimentation and Wastewater Treatment

  Detta är en avhandling från Centre for Mathematical Sciences, Lund University

  Författare :Sebastian Farås; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Conservation law; Temple class system; numerical scheme; continuous sedimentation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish En burk målarfärg som har lämnats bortglömd, en senapsflaska som länge har stått upprätt i ett kylskåp eller ett nyinköpt filmjölkspaket som precis ska öppnas. Det finns många vardagliga situationer där vi stöter på separation av fasta partiklar från vätskan i så kallade suspensioner. LÄS MER