Sökning: "Digital filter"

Visar resultat 1 - 5 av 142 avhandlingar innehållade orden Digital filter.

 1. 1. Mille-feuille Filter A Non-woven Nano-cellulose Based Virus Removal Filter for Bioprocessing

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Simon Gustafsson; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; virus filtration; mille-feuille; downstream; nanocellulose; protein throughput; protein recovery; LRV; MVM; Cladophora; non-woven filter;

  Sammanfattning : Virus removal filters, produced from synthetic surface-modified polymers or regenerated cellulose by phase inversion, are vital to the production of therapeutic proteins such as monoclonal antibodies and plasma proteins. Use of these filters is also one of the most expensive purification steps in the downstream processing of proteins due to high sales price and being limited to a single use. LÄS MER

 2. 2. On low-complexity frequency selective digital filters and filter banks

  Detta är en avhandling från Institutionen för systemteknik

  Författare :Linnea Rosenbaum; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Digital filters; filter banks; modulated; FRM; TECHNOLOGY Electrical engineering; electronics and photonics Electronics; TEKNIKVETENSKAP Elektroteknik; elektronik och fotonik Elektronik;

  Sammanfattning : En filterbank består av flera filter som arbetar tillsammans för att dela upp en signal i olika frekvensband. De kan också användas för att slå ihop signaler separerade i frekvensplanet till en enda. Sedan tidigt 70-tal har man lärt sig att designa förlustfria filterbankar som alltså inte introducerar några som helst fel i systemet. LÄS MER

 3. 3. Filter bank design for digital speech signal processing : methods and applications

  Detta är en avhandling från Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

  Författare :Jan Mark de Haan; Blekinge Tekniska Högskola.; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Adaptive filter theory; Subband filter banks;

  Sammanfattning : Adaptive filter theory is an important subject in the field of signal processing and has numerous applications in speech processing, telecommunications and mechanical engineering. Examples in speech processing include suppression of background noise, echo cancellation and dereverberation (acoustic path equalization). LÄS MER

 4. 4. Custom Datapaths for DSP ASICs Methodology and Implementation

  Detta är en avhandling från Pontus Åström, Iliongrand 187, 224 72 Lund

  Författare :Pontus Åström; Lund University.; Lunds universitet.; [2003]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Electrical engineering; Elektroteknik; handshake circuits; design patterns; design abstraction; design methodology; UMTS; interleaver architecture; Turbo decoder implementation; low power; Digital filter; wave digital filter;

  Sammanfattning : This thesis regards datapath design and analysis at several abstraction levels. Five papers are presented that focus on datapath design for mobile communication systems and design methodologies for such datapaths. Paper I discusses different aspects of Turbo channel decoder design for high speed and low power applications. LÄS MER

 5. 5. On High-Speed Digital-to-Analog Converters and Semi-Digital FIR Filters

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Mohammad Reza Sadeghifar; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; DAC; RFDAC; SDFIR; FIR; semi-digital FIR filter; digital-to-analog converter; D A converter; data converter; mixed-signal integrated circuits; mixer DAC; IQ modulator; transmitter;

  Sammanfattning : High-speed and high-resolution digital-to-analog converters (DACs) are vital components in all telecommunication systems. Radio-frequency digital-to-analog converter (RFDAC) provides high-speed and high-resolution conversion from digital domain to an analog signal. RFDACs can be employed in direct-conversion radio transmitter architectures. LÄS MER