Sökning: "Lithuania"

Visar resultat 1 - 5 av 53 avhandlingar innehållade ordet Lithuania.

 1. 1. Constructing Lithuania : Ethnic Mapping in Tsarist Russia, ca. 1800-1914

  Författare :Vytautas Petronis; Per Bolin Hort; David Gaunt; Theodore R. Weeks; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; The Russian Empire; Lithuania; Western provinces; Ethnography; Ethnic Mapping; Cartography; Nationalism; 19th century; History; Historia; historia; History;

  Sammanfattning : Up until now the discipline of history has most often used maps as a convenient tool for illustration. Scholars have thus touched only briefly upon the development of maps and their role in the processes underlying the formation of national territories and the establishment of ethnic boundaries. LÄS MER

 2. 2. Constructing Lithuania : Ethnic Mapping in Tsarist Russia, ca. 1800-1914

  Författare :Vytautas Petronis; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Constitutionalism in Estonia, Latvia and Lithuania : A Study in Comparative Constitutional Law

  Författare :Caroline Taube; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Law; constitutionalism; normative constitution; hierarchy of legal norms; constitutional rights; judicial review of constitutionality; Estonia; Latvia; Lithuania; rättsvetenskap; juridik; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; konstitutionell rätt; Constitutional Law;

  Sammanfattning : This thesis deals with the present constitutions of Estonia (1992), Latvia (1922) and Lithuania (1992). Their content and implementation by judicial means are examined and compared with each other. The choice of constitution - a new or an old - is also discussed. LÄS MER

 4. 4. Constructing Soviet Cultural Policy : Cybernetics and Governance in Lithuania after World War II

  Författare :Egle Rindzeviciute; Irina Sandomirskaja; Martin Kylhammar; Tony Benett; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Cultural policy; governance; cybernetics; Lithuania; the Soviet Union; governmentality; Kulturpolitik; styrning; cybernetik; Litauen; Sovjetunionen; governmentality; Cultural heritage and cultural production; Kulturarv och kulturproduktion;

  Sammanfattning : Efter första världskriget var Sovjetunionen en av de första moderna stater som uttryckligen ägnade sig åt att övervaka och styra kulturen, vilket tog sig formen av en formaliserad och institutionaliserad statlig kulturpolitik. I denna övervakningsoch styrningsprocess försåg vetenskap och teknologi staten med konceptuella och materiella resurser vilka användes för att definiera såväl själva processen som föremålet för den. LÄS MER

 5. 5. Understanding Governmental Legislative Capacity. Harmonization of EU legislation in Lithuania and Romania

  Författare :Andreas Bågenholm; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; governmental legislative capacity; Lithuania; Romania; legal harmonization; veto players; transposition; candidate countries; European Union;

  Sammanfattning : Governmental legislative capacity is a crucial ability for any government that wishes to fulfil intended goals. Without this capacity, there is a great risk that the decision making system will be paralyzed. LÄS MER