Sökning: "Jenny Madestam"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jenny Madestam.

  1. 1. En kompispappa och en ytlig djuping Partieliters ambivalenta partiledarideal

    Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Political Science, Stockholm University

    Författare :Jenny Madestam; Stockholms universitet.; [2009]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political elites; political leadership; party leadership; party leader ideal; life world; ambivalent leadership ideal; dichotomous leadership ideal; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; statsvetenskap;

    Sammanfattning : This thesis studies political elites’ beliefs about the ideal party leader. This ideal, like other human ideals, is characterized by ambivalence. The thesis explores the ambivalence expressed in party elites’ leadership ideal and how it can be understood. LÄS MER