Sökning: "phytoplankton composition"

Visar resultat 1 - 5 av 54 avhandlingar innehållade orden phytoplankton composition.

 1. 1. Phytoplankton and Physical Disturbance Seasonal dynamics in temperate Lake Erken, Sweden

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Yang Yang; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Phytoplankton dynamics; high-frequency measurements; thermal stratification; water column stability; equilibrium; disturbance;

  Sammanfattning : Phytoplankton mirrors changes in the environment and plays an important role in biogeochemical processes. Phytoplankton dynamics is the outcome of both autogenic succession and external disturbances. LÄS MER

 2. 2. Effects of dissolved humic matter on phytoplankton

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Jessica von Einem; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; phytoplankton; PAR; DOC; Water colour; production;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Många sjöar i Sverige och i andra delar av den norra hemisfären blir allt brunare. Detta beror på att mer färgat organiskt material (humösa ämnen) sköljs ut från den omkring liggande marken och transporteras sen in i sjöarna. LÄS MER

 3. 3. The dissolved organic carbon released from lake phytoplankton : biochemical composition and bacterial utilization

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ingvar Sundh; Uppsala universitet.; [1991]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Pigment and Thiamine Dynamics in Marine Phytoplankton and Copepods

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ingrid Wänstrand; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Biology; phytoplankton composition; pigments; chemotaxonomy; inorganic nutrients; pelagic copepods; grazing; astaxanthin; thiamine; mesocosm experiments; marine food webs; eutrophication; Baltic Sea; Biologi; NATURAL SCIENCES Biology; NATURVETENSKAP Biologi;

  Sammanfattning : Based on a field study and several mesocosm experiments, I evaluated the use of pigments as chemotaxonomical biomarkers for phytoplankton community composition in the Baltic Sea and I examined effects of inorganic nutrients on the dynamics of carotenoids and thiamine (vitamin B1) at the phytoplankton–copepod level in marine pelagic food webs.My results show that HPLC pigment analysis combined with CHEMTAX data processing was an accurate alternative to microscopic analysis of Baltic Sea phytoplankton. LÄS MER

 5. 5. Phenotypic evolution and adaptive strategies in marine phytoplankton (Coccolithophores)

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Luka Šupraha; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Coccolithophores; Life-Cycle; Phytoplankton; Nutrient limitation; Temperature; Microscopy; High-throughput sequencing; Taxonomy;

  Sammanfattning : Coccolithophores are biogeochemically important marine algae that interact with the carbon cycle through photosynthesis (CO2 sink), calcification (CO2 source) and burial of carbon into oceanic sediments. The group is considered susceptible to the ongoing climate perturbations, in particular to ocean acidification, temperature increase and nutrient limitation. LÄS MER