Sökning: "Marianne Pedersén"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Marianne Pedersén.

  1. 1. Studies on marine algae with emphasis on some organic compounds produced by these algae

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Marianne Pedersén; Uppsala universitet.; [1976]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER