Sökning: "disturbance"

Visar resultat 1 - 5 av 534 avhandlingar innehållade ordet disturbance.

 1. 1. Phytoplankton and Physical Disturbance Seasonal dynamics in temperate Lake Erken, Sweden

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Yang Yang; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Phytoplankton dynamics; high-frequency measurements; thermal stratification; water column stability; equilibrium; disturbance;

  Sammanfattning : Phytoplankton mirrors changes in the environment and plays an important role in biogeochemical processes. Phytoplankton dynamics is the outcome of both autogenic succession and external disturbances. LÄS MER

 2. 2. Railway traffic disturbance management

  Detta är en avhandling från Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

  Författare :Johanna Törnquist; Blekinge Tekniska Högskola.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Railway traffic; Transportation; Re-scheduling; Disturbance management; Decision support systems;

  Sammanfattning : With the increasing traffic volumes in many railway networks and reports on capacity deficiencies that result in insufficient punctuality and reliability, the need for efficient disturbance management solutions becomes evident. This thesis focuses on solutions that aim to minimise the consequences of disturbances for the various stakeholders and specifically on methods for re-scheduling the traffic. LÄS MER

 3. 3. Ecological disturbances: the good, the bad and the ugly

  Detta är en avhandling från Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

  Författare :J. Robin Svensson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Disturbance; Diversity;

  Sammanfattning : Abstract. This thesis focuses on the definitions, characterizations and quantifications of ecological disturbances, as well as hypotheses on their impacts on biological communities. LÄS MER

 4. 4. Resistance and recolonization of bryophyte assemblages following disturbances - detecting patterns and exploring mechanisms

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Botany, Stockholm University

  Författare :Martin Schmalholz; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Bryophytes; boreal forest; boulders; clear-cutting; disturbance; establishment; insect outbreaks; microtopography; recolonization; resistance; spatial heterogeneity; succession; wildfires; NATURAL SCIENCES Biology; NATURVETENSKAP Biologi; växtekologi; Plant Ecology;

  Sammanfattning : Disturbances are ubiquitous features of most northern forest ecosystems. The subsequent response of plant assemblages on both short (resistance or not) and long term (recolonization or not) will depend on a number of factors operating at several spatial scales. LÄS MER

 5. 5. The influence of soil pH on plant and microbial communities in sandy grasslands

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Botany, Stockholm University

  Författare :Linda-Maria Mårtensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; in situ 13CO2 labelling; disturbance; sandy grasslands; species diversity; acidification; soil pH; microbial biomass; C allocation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ovan jord & under ytan Sandstäpp är en hotad växtmiljö eftersom arealen av sandstäpp minskat avsevärt sedan Linnés tid (1700-talet). Vi ställde oss frågan varför den har minskat. För att kunna besvara den måste vi förstå vad växtarterna behöver och förstå hur kemin i marken fungerar. LÄS MER