Sökning: "legitimitet pragmatisk"

Hittade 1 avhandling innehållade orden legitimitet pragmatisk.

  1. 1. En legitim (elektronisk) förvaltning? : Om IT-utveckling i kommunal förvaltning

    Författare :Gabriella Jansson; Gissur Ó. Erlingsson; Elin Wihlborg; Jan Olsson; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; E-government; public administration; legitimacy; local government; municipality; public e-services; institutionalism; E-förvaltning; offentlig förvaltning; legitimitet; kommuner; e-tjänster; organisering; pragmatisk institutionalism;

    Sammanfattning : Den här avhandlingen undersöker utvecklingen av en elektronisk förvaltning ur ett legitimitetsperspektiv. Det övergripande syftet är att analysera den reella och potentiella förändring som e-förvaltning innebär för den offentliga förvaltningens legitimitetsgrunder, både i form av hur e-förvaltning har formulerats som idé, och hur det konkret har gått till när e-förvaltning har implementerats i praktiken. LÄS MER